lördag , 18 maj 2024
RÅDGIVNING

Skydda dina tillgångar och inkomst när kronan faller 

Är enklare än du tror!

Den största finansiella marknaden som existerar är handel med valutor, kopplat till olika finansiella instrument. Den här artikeln, gör dig inte till expert, men kanske nyfiken på lära dig mer och kanske testa med några valutaaffärer. Du kan satsa på valutaaffärer som spekulation, eller för att sänka din risk.

Stora företag, har egna avdelningar för valutahandel, i allmänhet bara för att sänka risker, men ibland också inslag av spekulation.

Vi kommer i artikeln tala om termin och köpoptioner och några exempel hur du kan tänka och agera som privatperson eller småföretagare. (Det finns även andra typer av derivat, som den här finansiella typen av avtal kallas för.

Valutatermin, är att affärsavtal där man köper (eller säljer) en valuta i framtiden.
Är man i Sverige är det vanligt man köper EUR eller USD och affären kan vara inom olika tidsrymder men normalt mindre än 1 år.
Du betalar ingenting i förväg, men behöver ställa en säkerhet, vanligt är 3% av beloppet. Så köper du för 1 mkr, behöver du ställa en säkerhet på 30.000 kr. Det här Säkerhetsbeloppet kan öka/minska beroende på hur affären löper på med aktuell vinst/förlust. Skulle du köpt dollar för 8 kr på Termin, d.v.s. 125.000 USD för 1 mkr. Du hade stället 30.000 kr i säkerhet.
När dollarn passerade 8,24 behövde du inte säkerhet längre utan den frigörs. Var du nöjd med 10 kr, så hade du kunna realiserat din valutaaffär, med 200.000 kr i vinst.
Hade USD sjunkit hade du fått fylla på säkerheten istället, eller realisera en förlust. Du kan köpa/sälja terminen när du vill.
Högre och lägre kurser än vanlig växelkurs, är främst en funktion av olika räntenivåer och hur lång tid det är kvar på terminen.

Valutaoption (Köp) är också ett affärsavtal, som liknar terminen, men har två fördelar du behöver inte ställa säkerhet för den och går din valutaaffär åt fel håll slipper du fullfölja. Baksidan är att du får betala för optionen.  Det är två grunder man ska tänka på, lösenpris och löptid. Lösenpriset är ditt avtalade pris för valutan och löptid, är hur länge ditt avtal löper.  Sällan är löptiden längre än 12 månader.
Står USD i t.ex. 8 kr, så skulle ett 6 månadersavtal, med lösenpris på 8,20 kr, kosta runt 1-2%, ca 8-16 öre.
Hade du gjort liknande affär som ovan, hade du behövt köpa optionen för 16.000 kr, för 125.000 USD som du har rätt köpa för underliggande en miljon. Hade du valt realisera vid 10 kr, så hade din vinst varit ca 160-170.000 kr.
Du kan alltid sälja köpa när du vill, även under löptiden.

Rulla optioner/terminer. Eftersom de löper ganska kort tid, så är det vanligt man säljer/köper nya med längre löptid och ibland även andra villkor.

Exempel 1. Du sparar för att köpa ett hus i Spanien
Om du sparar och tänkt dig köpa ett hus för ca 300.000 EUR, så har du drabbats hårt av kronfallet. Där hade du kunnat köpa EUR på termin för underliggande 300.000 EUR, du behöver ställa säkerhet på ca 100.000 SEK och även vara beredd öka säkerhet, ifall valutan går fel.
Alternativet är köpa en köpoption med underliggande 300.000 EUR, med rimligt lösenpris, så får du räkna med det kostar ca 3000 EUR per 6 månader. Det blir som en försäkring mot valutaändring.

Exempel 2. Du ser din lön blir allt mindre värd mot omvärlden
Då kan du bestämma dig, nej nu har jag fått nog och valutasäkra t.ex. 5 årslöner. Låt oss säga du får 500.000 kr/år, så är det underliggande tillsammans 2.500.000 kr. Det kan du skydda med termin (billigast men högre risk) eller option (dyrare men kontroll på kostnaden).
Du kan skydda gentemot valfria valutor t.ex. USD, EUR, Pund eller i princip vilken valuta som helst.

Ditt skydd är för t.ex. 6 månader åt gången, som du sedan får rulla kontinuerligt framåt (och också ompröva dina beslut).

Exempel 3. Du ska på en långsemester med familjen och oroar dig för valutaändringar
Ja räknar du med din kostnad är t.ex. 100.000 kr och du ska åka om 9 månader. Då ska du antingen köpa valuta till det landet du ska på termin eller en option, för några tusen kronor. 

Exempel 4. Du köper en skogsfastighet för 1 miljon
Du vet att priserna på skogsråvara styrs mycket av dollarkurserna. Du är orolig att USD ska sjunka. Ja då kan du göra tvärtom, köpa SEK för USD på termin (samma typ av säkerhet) eller köpa en köpoption i SEK för USD. Sedan sova gott

Exempel 5. Ditt företag köper varor som importeras
Märker du hur hela tiden priset stiger, och kronan sjunker och hur det påverkar ditt företags inköpspriser. Ja då kan räkna ut hur mycket du köper för och skydda priserna, valfri tid framåt, med motposition i den valutan du är påverkad av med terminer eller köpoption.

Exempel 6. Spekulation
All typ av spekulation, mer eller mindre genomtänkt är möjlig, mot alla världens valutor. Det är svårt område, mycket styrs av händelser som är svåra att förutse och politik. Genom att det är litet eget kapital som behövs i mycket stora affärer, så blir vinster/förluster snabbt enorma.
Om du t.ex. tycker danska kronor är väldigt dyra och Danmarks läge, ekonomi och situation inte är på topp, samtidigt som du tycker att det är konstigt Norges valuta är lika låg som vår egna, trots de har så stark situation i landet. Då kan du köpa danska kronor för Norska kronor (NOK/DKK) antingen på termin eller köpoptioner.  Eftersom du behöver satsa väldigt lite egna pengar, så kan du tjäna mycket om du får rätt eller förlora mycket om du får fel!


Bra företag, som privatperson att handla valutor och derivat igenom

Skilling, bra stöd för Svenska och konto går öppna med bank-id
https://skilling.com/eu/sv/

IG, stora och många investeringsalternativ. Du kan också ha demokonto. Bra stöd för Svenska.
https://www.ig.com/se


Lite om skatter, för dina valutaaffärer
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/omovrigavardepapper/utlandskvaluta/valutahandel.4.70ac421612e2a997f85800029336.html

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Vill du ha stöd för resa till annan stad, när du jobbar med utveckling av städer

Stödet är för resa, uppehälle och andra kostnader Har er kommun en...

Förbered ditt företag för händelser – Hackers, pandemier, krig och mycket annat

Det finns anledning för små och stora företag, att fundera på vad...

Så slår konkursvågen över Skandinavien

Det var en stor ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under...

Bästa skydden för ditt företag mot hackerattacker

Förstå riskerna med hackerattacker I dagens digitala tidsålder blir företag alltmer sårbara...