tisdag , 28 maj 2024
AFFÄRUTVECKLING

Nya förslagen om serveringstillstånd har mött skarp kritik

Enligt entreprenören Jeanette Bohman saknar den senaste rapporten om serveringstillstånd några betydande framsteg. De i besöksnäringen betecknar den som ambitiös, feg och motståndskraftig mot framsteg. Bohman betonar nödvändigheten av ökad dialog och minskade direktiv.

Inga-Lill Askersjö, särskild utredare, har nyligen presenterat sitt betänkande med rubriken ”En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas” (SOU 2024:23) för regeringen.

En av de viktigaste rekommendationerna från utredningen är att införa mer flexibilitet i matkraven för restauranger, så att de kan servera alkohol utan att behöva ett komplett utbud av förrätter, huvudrätter och desserter. Dessutom föreslår rapporten att restauranger bör ha möjlighet att begränsa sitt maturval efter 22.00, snarare än 23.00.

Även om dessa förslag ses som positiva steg av restaurangbranschen, lever de fortfarande inte upp till förväntningarna på en moderniserad alkohollag efter år av förväntan.

På Visitas hemsida uttrycker organisationens chefsjurist Stefan Lundin en besvikelse över utredningens begränsade genomslagskraft.

Istället för att ta tillfället i akt att avsevärt förbättra villkoren för företagen, mixar de föreslagna justeringarna bara med marginalerna. Lundin understryker att dessa förändringar till stor del är symboliska och inte uppnår den ambitionsnivå som krävs.

De föreslagna åtgärderna saknar onekligen mod. Finns det verkligen en betydande skillnad mellan att stänga köket klockan nio eller elva? Ändå är det ett välkänt faktum att majoriteten av individer i Sverige inte vill ha varm mat efter klockan nio; det är helt enkelt inte en del av vår kulinariska kultur. Kanske i de södra delarna av Europa, där det är vanligt att äta ute klockan nio, skulle detta vara en annan historia.

Ungefär som Visita misslyckas byråkratin med att erkänna de underliggande byråkratiska frågorna utan fokuserar istället på obetydliga justeringar.

Eliminering av komplexa rutiner för företag förekommer inte. Det är jämförbart med återkallelse av danslicens. Trots friheten att dansa utan begränsningar, stod en företagare fortfarande inför konsekvenser på grund av felaktig rapportering, enligt hennes uttalande.

Under sin omfattande 22-åriga tjänstgöring i branschen reflekterar Jeanette Bohman över en alkohollag som, långt ifrån att ge assistans, genomgående visat sig vara ett hinder för de inblandade.

Att skaffa en serveringslicens i dagens värld är en oerhört komplicerad strävan. Tidsramen för att få ett svar kan sträcka sig upp till fyra månader, och den ekonomiska investering som krävs är betydande.

Om man vill etablera en ny verksamhet efter att ha fått tillstånd måste de dessutom utstå exakt samma process igen. Flexibilitet är helt frånvarande i denna ekvation. För några år sedan beslutade vår organisation att utöka vår nuvarande verksamhet med några kvadratmeter, utan några förändringar av personal eller lokaler.

Överraskande nog var vi fortfarande skyldiga att starta om hela processen från början, som om vi skulle starta ett helt nytt företag.

Jeanette Bohman är övertygad om att det vore mer fördelaktigt att helt ta bort de ovan nämnda förändringarna i matbehovet.

Under mina tillsynsbesök på min vinbar har jag ofta blivit tillfrågad om vilka typer av desserter vi erbjuder. Jag förstår inte relevansen av denna förfrågan i en verksamhet som främst fokuserar på att servera vin.

Hur många kunder ägnar sig egentligen åt desserter på en vinbar? Dessutom leder denna insisterande på dessertalternativ till överdrivet slöseri. Så länge detta livsmedelsbehov består kommer vi att fortsätta stöta på onödiga och dyra regleringar, enligt henne.

Enligt henne kastade pandemin ljus över den verkliga omfattningen av hur stelbent efterfrågan på mat är strukturerad.

Vi kan fortfarande minnas begränsningarna tydligt. De begränsade öppettiderna, det strikta taket på fyra individer per grupp och den obligatoriska efterlevnaden av sociala distansåtgärder.

Trots den minskade gångtrafiken och de tomma utrymmena förväntades vi behålla en full meny och behålla hela vår kökspersonal. Jag kontaktade myndigheterna och frågade om det fanns någon möjlighet att lätta på dessa krav med tanke på omständigheterna. Tyvärr fick min förfrågan ett negativt svar.

För att underlätta driften av företag inom vår bransch är det absolut nödvändigt att vi implementerar uppdaterade regler som är anpassade till den moderna eran. Medan olika lagar i samhället genomgår nödvändiga moderniseringar, verkar det som att de svenska alkohollagarna har stått stilla och inte hållit jämna steg med de föränderliga tiderna.

Det är verkligen nedslående att bevittna hur djupt rotad denna känsla är i vårt samhälle. Det faktum att många besökare som besöker vår vinbar med verklig förvåning frågar sig om tillgången på mat är ganska olyckligt. Det verkar som om ett betydande antal individer inte är medvetna om att servering av mat faktiskt är en laglig skyldighet.

Denna brist på förståelse är särskilt utbredd bland våra utländska gäster. Det är viktigt att notera att vi för närvarande befinner oss i år 2024, och det är absolut nödvändigt att vi upprättar mer samtida regleringar som underlättar en smidig drift av företag inom vår bransch, vilket uttrycks av Jeanette Bohman.

Jeanette Bohman framhåller vikten av att restaurangerna upprätthåller folkhälsan och fullgör sitt ansvar, samtidigt som man erkänner att det finns dubbelmoral.

Varje krögare önskar en ren och välordnad anläggning som betjänar kunder som inte är synligt berusade. För att driva en sådan verksamhet måste vi genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Jag tror dock att det finns utrymme för förbättringar i hur denna fråga hanteras. Istället för att ta till konfrontation skulle ett mer effektivt tillvägagångssätt innebära öppen kommunikation och en mer positiv attityd från myndigheterna.

Hon drar dock slutsatsen att svaret inte ligger i att vidta alltför stränga åtgärder.

Sverige har dubbelmoral när det kommer till alkohol. Systembolaget, den statligt ägda alkoholhandlaren, är den globala storsäljaren av lådvin. Intressant nog erbjuder de även hemleverans av alkohol.

För att testa detta försökte jag beställa enorma 3 000 liter sprit, även om jag till slut bestämde mig för att inte fortsätta. Överraskande nog var det inga problem med beställningen. Så, är argumentet för att behålla matkravet baserat på folkhälsan? Vi med serveringstillstånd tillhandahåller kunnig och ansvarsfull personal, trevliga miljöer och ett urval av kvalitetsviner.

Våra kunder är genuint intresserade och dedikerade till att utöka sin vinkunskap. Därför är det inte längre giltigt att använda folkhälsa som motivering för att behålla livsmedelskravet.


Källa
https://www.tn.se/naringsliv/36804/skarp-kritik-mot-forslag-om-serveringstillstand-fega-atgarder/

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

LG lanserar innovativa och mer hållbara värmepumpar i Sverige

Miljövänlighet och regional närvaro i fokus när en av världens största producenter...

Frank Diana ger fyra exempel på hur AI kommer att förändra sättet vi arbetar

Det råder ett osäkert ekonomiskt och geopolitiskt klimat samtidigt som anställda i...

De bästa startup-städerna runt om i världen

Ett rikt nätverk av grundare, riskkapitalbolag och tekniska talanger är några av...

Bli en partner till WOLT

Sponsrad artikel WOLT levererar mat från restauranger till kunder och fler och...