onsdag , 17 april 2024

Om oss

AI News är den nya generationens media, där innehåll i huvudsak skapas av AI eller med AI stöd. Verksamheten är en storsatsning och är nu i en startupfas.

Affärsidén är att driva digital onlinetidningar, fullt integrerade med social media. 

Det är i nuläget 10 tidningar i drift, varav 4 är publika, men inte slutlig färdig produkt, så de är i demoläge. Tidningarna integreras fullt ut med social media.

Ytterligare funktionalitet uppdateras inom kort.

Målsättningen är att inom närmaste 12 månaderna starta ca 100-talet tidningar, varav ca 50 Svenska och ca 50 Internationella och nå en besöksstatistik i Internationell toppklass.

Är du intresserad av:
– Vi driver ”Din” tidning, vilket kan passa inom speciella kunskapsområden, föreningar och företag.

– Artikelsamarbeten, vi t.ex. producerar en eller flera artiklar, i samarbete med dina instruktioner och intresse.

– Annonsering eller annonssamarbeten.

– Samarbeten/möjligheter, inom social media.

– Övrigt.

Enklast är att förutsättningslöst kontakta oss på:

business@ainews.zone 

AI NEWS har i dagsläget ca 100 delägare, vill du veta mer om verksamheten, så rekommenderas vår sida runt Investor Relations. Målsättningen är publik börsnotering under 2024.

AI NEWS Investor Relations