onsdag , 17 april 2024

FÖRETAGSEKONOMI

FÖRETAGSEKONOMI

Förslag från den norska regeringen innebär att skattesatsen på orealiserade aktievinster kan höjas till 38 % vid utflyttning

Den norska regeringen orsakar allvarlig huvudvärk för vissa företagare. Det handlar om de rika – åtminstone på pappret – inklusive framgångsrika entreprenörer. Lång...

FÖRETAGSEKONOMI

Nytt lönegolv kostar hotellet 360 000 kr i månaden

”Vi har idag rekryteringssvårigheter inom Sverige. Det är nu nästan omöjligt att rekrytera nya medarbetare utanför Europa, vilket tidigare var ett sätt att...

FÖRETAGSEKONOMI

Myndigheternas avgiftsbelagda ska granskas

Riksrevisionen har inlett en granskning av myndigheternas avgiftsbelagda tjänster till företag. Statliga myndigheter tar ut avgifter från företag för ett stort antal tjänster...

FÖRETAGSEKONOMI

Skatteverkets årsredovisning för 2023

Ja den liknar inte din årsredovisning och följer inte årsredovisningslagen, men staten har förstås sina egna regler. Skatteverkets årsredovisning ska ge en överblick...