onsdag , 17 april 2024
FÖRETAGSEKONOMI

Myndigheternas avgiftsbelagda ska granskas

Riksrevisionen har inlett en granskning av myndigheternas avgiftsbelagda tjänster till företag.

Statliga myndigheter tar ut avgifter från företag för ett stort antal tjänster inom kontroll, tillsyn, certifiering och liknande områden. Under 2022 uppgick statens intäkter för detta till cirka 89 miljarder kronor.

Det är viktigt att dessa tjänster produceras effektivt och bidrar till att de berörda marknaderna fungerar bra.

Det är också betydelsefullt att företagen som betalar avgifterna har tillit till tjänsterna och myndigheterna som utför dem. Riksrevisionen avser att granska avgiftsbelagda tjänster riktade till företag.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Förslag från den norska regeringen innebär att skattesatsen på orealiserade aktievinster kan höjas till 38 % vid utflyttning

Den norska regeringen orsakar allvarlig huvudvärk för vissa företagare. Det handlar om...

Nytt lönegolv kostar hotellet 360 000 kr i månaden

”Vi har idag rekryteringssvårigheter inom Sverige. Det är nu nästan omöjligt att...

Skatteverkets årsredovisning för 2023

Ja den liknar inte din årsredovisning och följer inte årsredovisningslagen, men staten...