torsdag , 18 juli 2024
FÖRETAGSEKONOMI

Svenska företag betalar 185 miljarder kronor extra i arbetsgivaravgifter

I en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund Normalisera arbetsgivaravgiften, analyseras vilka arbetsgivaravgifter som företag i olika EU-länder betalar. På branschnivå är svenska arbetsgivaravgifter i topp i 8 av 9 branscher inom EU. 

Effekten av dessa indirekta skatter på arbete analyseras grundligt i rapporten. I ekonomisk forskning finns det gott om belägg för att låga arbetsgivaravgifter stimulerar företagande, stärker företagens ekonomi, höjer företagares och anställdas inkomster samt leder till att fler jobb skapas. 

Denna rapport studerar hur hög andel av lönekostnaderna för företag i olika delar av näringslivet som de facto utgörs av arbetsgivaravgifter, i Sverige och de övriga EU-27 länderna.

Den framträdande bilden är att företagen i Sverige missgynnas genom att betala allra högst arbetsgivaravgift inom EU i praktiken. Småföretagarnas Riksförbund förespråkar en sänkt nivå så den blir i linje med omvärlden.


Företag betalar 95 miljarder för mycket i arbetsgivaravgifter

– Dagens höga nivåer underminerar företagens konkurrenskraft samtidigt som detta slår hårt mot arbetsmarknaden. Företagen inom industri, handel samt hotell och restaurang i Sverige betalar 95 miljarder kronor mer i arbetsgivaravgifter årligen jämfört med genomsnittet inom EU. 

Att nivån på arbetsgivar- och egenavgiften är en av de viktigaste företagarfrågorna i Sverige är något våra medlemmar uppger varje gång vi frågar, säger Caroline Szyber, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund.

Arbetsgivaravgiften innehåller en dold skatt

– En annan viktig jämförelse är hur mycket av arbetsgivaravgiften som är ren beskattning. I de flesta av världens mest framgångsrika ekonomier finns inte denna skattedel av arbetsgivaravgiften alls, det vill säga i de flesta länder går hela arbetsgivaravgiften ograverat till sociala ersättningar.

Sverige tillhör den tredjedel av de utvecklade ekonomierna där det genom arbetsgivaravgiften finns en dold statlig skatt på arbete.

Den del av arbetsgivaravgiften i Sverige som är en dold statlig skatt uppgår till 275 miljarder kronor årligen, jämfört med 26 miljarder kronor om Sverige varit en genomsnittligt OECD-land. 

För att få ordning på ekonomin är det uppenbart att arbetsgivaravgiften måste normaliseras genom att denna indirekta skatt sänks med nio tiondelar eller avskaffas helt, säger Sten Lindgren, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund.


Ladda ner rapporten här
https://smaforetagarna.se/wp-content/uploads/2024/05/Normalisera-arbetsgivaravgiften-2024.pdf

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Anstånd med skatt, pandemin

Det är många miljarder som näringslivet ska ta fram och som inte...

Befogenhetsbedrägerier ökar markant 

En ny rapport från NBC visar på en oroväckande 38% ökning av...

Betalo i smart tjänst att skjuta upp betalningar

Att inte betala sina räkningar i tid, innebär en mängd nackdelar som...

Vill du få 3 månaders betalningstid på dina räkningar? Då är tjänsten Juni, något för dig

Det är faktiskt möjligt med finansiella tjänsten Juni, fast det kostar förstås....