onsdag , 17 april 2024

AFFÄRSJURIDIK

AFFÄRSJURIDIK

FAR vill ha statligt godkänd redovisningskonsult för alla bolag

Kan en statlig auktorisation av redovisningskonsulter bli ett verktyg för att bekämpa ekonomisk brottslighet? FAR har tidigare lyft frågan i sitt svar på...

AFFÄRSJURIDIK

Länder med den lägsta bolagsskattesatsen runt om i världen

investeringar från multinationella företag och utländska företag. Det är dock överraskande att det numera är många Europeiska länder som sticker ut. Det finns...

AFFÄRSJURIDIK

Utflyttad betraktades bo kvar i Sverige

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt En person som behållit sin tidigare permanentbostad i Sverige efter utflyttningen har vid en samlad bedömning...

AFFÄRSJURIDIK

Fiasko för ny lag, flergångsförpackningar ratas

Få människor känner till lagen om återanvändningsbara förpackningar för hämtmat, och ännu färre använder den. Snabbmatskedjan Max säljer ”mindre än en portion om...

AFFÄRSJURIDIK

Nästan alla missar den ny lag för rapportering

Totalt över 5 400, har misslyckats med att följa EU:s nyligen implementerade rapporteringsregler för import av klimatintensiva varor. Dessa företag står nu inför...

AFFÄRSJURIDIK

Domstol stoppar förbudet mot ”persiska vinet”

Shahram Soltanis dröm om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen grusades, när Livsmedelsverket i oktober 2023 beslutade att förbjuda all produktion och försäljning...

AFFÄRSJURIDIK

Ersättningen för höga sjuklönekostnader upphävs

Regeringen missar helt småföretagarperspektivet i detta. Ett litet företag, kan slås ut av en anställd blir sjuk, medan större företag inte påverkas av...

AFFÄRSJURIDIK

Fler nekas arbetstillstånd på grund av skärpta krav

De skärpta inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare gör att allt färre nu får arbetstillstånd i Sverige. Statistik från Migrationsverket, som tidningen Hotellrevyn har sett, visar...

AFFÄRSJURIDIK

Redovisningskonsulten lyder under penningtvättslagen

Penningtvätt är ett globalt problem som hotar det finansiella systemet och finansierar brott och terrorism. Att motverka exploatering av företag för kriminella ändamål blir...

AFFÄRSJURIDIK

Var sjätte restaurang har revisorskrav

Det finns grundläggande krav, för viss typ av företag, men ingen kontrollerar dem. Var sjätte restaurang och bar som borde ha en revisor...