tisdag , 28 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

FAR vill ha statligt godkänd redovisningskonsult för alla bolag

Kan en statlig auktorisation av redovisningskonsulter bli ett verktyg för att bekämpa ekonomisk brottslighet? FAR har tidigare lyft frågan i sitt svar på remissen Bolag och brott – och aktualiserar nu frågan i en kommande rapport.

Det är nu drygt 15 år sedan de första redovisningskonsulterna auktoriserades av oss på FAR. De följdes några år senare av skatterådgivare och lönekonsulter. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som skapar trygghet för både företag och den enskilda konsulten, med tydliga etik- och kvalitetskrav samt krav på ansvarsförsäkring.

Sedan 2019 är de tre titlarna Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, Auktoriserad skatterådgivare FAR och Auktoriserad Lönekonsult FAR dessutom skyddade titlar, det vill säga att de är registrerade hos PRV och får bara användas av dem som har uppnått godkänt resultat på FAR:s examensprov. 

Ett alternativ till revisionsplikt för de allra minsta bolagen 

Är det kanske dags att ta nästa steg och införa en statlig auktorisation, i likhet med auktorisationen för revisorer? I FAR:s svar på remissen Bolag och brott lyfter vi fram en statlig auktorisation av redovisningskonsulter, med tillhörande tillsyn, som ett tänkbart alternativ till revisionsplikt för de allra minsta företagen.

Införande av en statlig auktorisation, och då även för lönekonsulter och skatterådgivare, är också ett av elva förslag för att bekämpa ekonomisk brottslighet som FAR lyfter i en rapport som kommer att lanseras under ett riksdagsseminarium den 15 maj.

I rapporten föreslår vi även att det blir ett krav för mindre bolag att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta årsbokslut och årsredovisning. 

Ett verktyg för att bekämpa ekonomisk brottslighet 

En statlig auktorisation skulle kunna höja statusen på auktorisationen ytterligare samtidigt som den kan bli ett verktyg för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Därför är det väldigt glädjande att det är en idé som vi delar med andra. I en hemställan till regeringen föreslår Bankföreningen bland annat att det ska införas en obligatorisk auktorisation för redovisningskonsulter och att redovisningskonsulter ska vara föremål för tillsyn.

Redovisningskonsulter ska också, enligt hemställan, vara anmälningsskyldiga för ekonomisk brottslighet. 

FAR vill bidra i det brottsförebyggande arbetet 

Sammantaget tror vi att det krävs samverkan mellan flera olika aktörer och branscher och en kontinuerlig dialog för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Som branschorganisation vill FAR gärna delta i det brottsförebyggande arbetet och bidra med den kompetens och expertis som vi har. 

Håll utkik efter rapporten 11 initiativ för att minska risken för ekonomisk brottslighet, som lanseras i samband med riksdagsseminariet den 15 maj. Du kommer bland annat att hitta den här på far.se.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...