lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och växande hot mot samhället. 

Även om de allra flesta företag, stiftelser och ekonomiska föreningar följer lagar och regler används de allt oftare av kriminella för att undvika att betala skatt och för att otillbörligt tillskansa sig pengar från välfärdssystemen. FAR har därför tagit fram en rapport med konkreta åtgärder som skulle göra skillnad i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 

– Vi vill bidra med vår expertkunskap till regelverk och lagstiftning som främjar möjligheterna för företag att göra rätt och förebygger fusk och brottslig verksamhet, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

 1. Inför ett enhetligt system för auktorisation av redovisningskonsulter och lönekonsulter
 2. Inför krav på mindre bolag att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta årsbokslut och årsredovisning
 3. Avskaffa ”tröghetsregeln”
 4. Inför ett alternativ till traditionell revision av årsredovisningar – utökad översiktlig granskning utförd av en auktoriserad eller godkänd revisor
 5. Utöka kontrollen av verksamheter som mottar offentliga medel
 6. Höj kraven för att erhålla statliga bidrag och delta i offentlig upphandling
 7. Öka antalet aktörer som omfattas av krav på att offentliggöra årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Öka preventiva kontrollinsatser från myndigheter och andra aktörer
 9. Inför obligatorisk brottsanmälan i fler associationsformer
 10. Kriminalisera försök, förberedelse och stämpling till företagskapning
 11. Inför Danmarks modell med krav på ett digitalt certifierat redovisningssystem i Sverige

Ta del av hela rapporten 11 åtgärder mot ekonomisk brottslighet

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...

FAR vill ha statligt godkänd redovisningskonsult för alla bolag

Kan en statlig auktorisation av redovisningskonsulter bli ett verktyg för att bekämpa...