torsdag , 18 juli 2024
RÅDGIVNING

MSB uppmanar företag ha ”krislåda”

Håll dig uppdaterad om hotbilden mot Sverige – och ha en ”plan B” som säkrar verksamheten. Det är två åtgärder som MSB uppmanar företag att förbereda för att hålla sina positioner, oavsett om det är en cyberattack, krig eller annan kris. 

Näringslivet stärka sin grundläggande beredskap för att bidra till ett motståndskraftigt Sverige. Detta föranleder nu MSB, som rekommenderar ett antal konkreta åtgärder: 

1. Håll ditt företag och dina anställda informerade om hotbilden mot Sverige
Ta en titt på årsredovisningar från Säpo, Must och FRA som bland annat ringer in utvecklingen kopplat till påverkanskampanjer, desinformation och sabotage.

De ger en ganska bra bild av hur hotbilden förändras över tid gentemot svenska intressen – framför allt mot industri, forskning och privat sektor. Erfarenheter från Ukraina kan också ge ett bra underlag. 

2. Identifiera om företaget bedriver samhällsviktig verksamhet 
På MSB:s hemsida finns en bruttolista med 59 sociala funktioner som kan fungera som utgångspunkt. Vilka kunder företag vänder sig till spelar också roll. 

Ha en dialog med de som upphandlar företagets tjänster om vilka förutsättningar som krävs för att kunna leverera vid kris, högberedskap eller extremt krig . 

3. Sätt upp en plan B för företagets verksamhet 
En annan kritisk del av beredskapsarbetet är kontinuitetshantering. Det handlar bland annat om att säkerställa tillgång till energi, vatten, elektronisk kommunikation och personal.

”På sätt och vis är de likvärdiga med den ”krisbox” som privatpersoner ombeds ha hemma. För företagen är det inte minst viktigt att säkra tillgången till el och transporter. Flexibilitet och planering som möjliggör snabba åtgärder är också viktigt.

4. Stärka företagets förmåga att hantera kriser 
Klassiska risk- och sårbarhetsanalyser ger underlag för att bedöma hur hotbilden skulle kunna påverka den egna verksamheten. Olika typer av scenarier för att utvärdera risker är givetvis mer avgörande för större företag.

Men även ett mindre företag behöver förstå sitt beroende av andra branscher och sektorer och sin roll i logistikkedjan. Här kan du enkelt använda scenariopaketet som FOI producerad för MSB. 

5. Stärka företagets informations- och säkerhetsskydd 
Slutligen är informations- och cybersäkerhet en kritisk punkt. Det handlar om skydd av allt från personuppgifter till företagshemligheter och säkerhetsklassad information som inte får hamna i fel händer.

MSB hemsida
https://www.msb.se

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Vill du ha stöd för resa till annan stad, när du jobbar med utveckling av städer

Stödet är för resa, uppehälle och andra kostnader Har er kommun en...

Förbered ditt företag för händelser – Hackers, pandemier, krig och mycket annat

Det finns anledning för små och stora företag, att fundera på vad...

Så slår konkursvågen över Skandinavien

Det var en stor ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under...

Bästa skydden för ditt företag mot hackerattacker

Förstå riskerna med hackerattacker I dagens digitala tidsålder blir företag alltmer sårbara...