torsdag , 18 juli 2024
RÅDGIVNING

Så slår konkursvågen över Skandinavien

Det var en stor ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under 2023. Tuffast utveckling hade Sverige med en ökning på 31 procent, följt av Norge på 25 procent och Danmark på 8 procent. Detta ger en stark indikation på de utmaningar som näringslivet står inför.

ÖverlevnadsgradSverigeNorgeDanmark
Konkurser8 2433 7146 234
% ökning av konkurser31%25%8%
Antal aktiebolag762 000469 048441 469
% andel i konkurs1.08%0.79%1.41%

Inkluderar svenska aktiebolag, norska aksjeselskap samt danska anpartsselskab och aktieselskab.


Från låga konkursnivåer under pandemin – till kraftiga ökningar

I hela Skandinavien var det extremt låg konkursutsatthet under pandemiåren, speciellt 2021 då både Sverige och Norge uppvisade lägsta siffran senaste fem åren.

Många företag överlevde tack vare stöd från staten. Konkursökningen tog sedan fart i Danmark redan under tidiga våren 2022, medan Sverige och Norges uppgång slog igenom med full kraft först under 2023. Danmarks procentuella ökning blir därmed inte lika kraftig senaste året.

I Norge var konkurserna under 2023 i nivå med innan pandemin, medan Sverige och Danmark ligger långt över. Både i Sverige och Norge ökade konkurserna stadigt under samtliga månader förra året. En trend som ser ut att hålla i sig under 2024.

– Det är en dyster utveckling att vi ser så här många konkurser i hela Skandinavien. Länderna har en snarlikt uppåtgående trend och de sämre ekonomiska tiderna med inflation, ökade räntekostnader och återhållsamma hushåll har slagit hårt i alla tre länder.

Vår bedömning är att höga konkurstal kommer prägla större delen av 2024, säger Henrik Jacobsson, VD för Creditsafe Sverige.

Morten Kofoed-Larsen, Country Manager i Creditsafe Danmark konstaterar;-Det är anmärkningsvärt att se att antalet konkurser i Danmark för 2023 har nått det högsta antalet konkurser sedan 2010 och överskridit 1000 konkurser på en månad för första gången någonsin.

Denna utveckling speglar en utmanande ekonomisk tid där företag står inför unika utmaningar och behovet av anpassade strategier för att säkra sin framtida framgång.

Bygg, detaljhandel och restaurang hårt drabbat

En gemensam trend i Skandinavien är stora konkursökningar inom bygg- och anläggningssektorn, detaljhandeln och restaurangbranschen. Inom bygg noterar Sverige en ökning på 38 procent, Norge nästan 29 procent och Danmark en ökning på 10 procent.

I och med att Danmarks konkurser tog fart redan 2022 blir den procentuella ökningen inte lika kraftig i jämförelse mot Sverige och Norge. 

Uppgång under 2023 jämfört med 2022

BranschSverigeNorgeDanmark
Restaurant23%43%9%
Detailhandel30%42%7%
Byggbranschen38%29%10%

Bygg- och anläggningssektorn har alltid varit en av de största branscherna när det gäller antal konkurser. Förra året var det inte bara den bransch med flest konkurser, utan även där vi såg den mest betydande ökningen, och det drabbade inte bara små företag.

Under året har vi sett att flera stora entreprenörer har tvingats avsluta sin verksamhet på grund av räntehöjningar, ekonomisk osäkerhet och en kraftig minskning i beställningar och påbörjande av byggprojekt, säger Per Fjærestad, Country Manager, Creditsafe Norge.

Konkurser i förhållande till antal företag – störst risk i Danmark

Samtidigt som konkurserna ökar i samtliga tre länderna, så har Danmark den högsta andelen konkurser i förhållande till antalet aktiva företag i landet – och därmed högst konkursutsatthet.

I Danmark gick totalt 1,41 procent av alla danska aktiebolag i konkurs. Vilket kan jämföras med 1,08 procent av Sveriges aktiebolag och endast 0,79% av Norges aktiebolag.


Överlevnadsgrad – konkurser jämfört med aktiva företag

ÖverlevnadsgradSverigeNorgeDanmark
% andel i konkurs1.08%0.79%1.41%

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Vill du ha stöd för resa till annan stad, när du jobbar med utveckling av städer

Stödet är för resa, uppehälle och andra kostnader Har er kommun en...

Förbered ditt företag för händelser – Hackers, pandemier, krig och mycket annat

Det finns anledning för små och stora företag, att fundera på vad...

Bästa skydden för ditt företag mot hackerattacker

Förstå riskerna med hackerattacker I dagens digitala tidsålder blir företag alltmer sårbara...

MSB uppmanar företag ha ”krislåda”

Håll dig uppdaterad om hotbilden mot Sverige – och ha en ”plan...