onsdag , 17 april 2024
AFFÄRSJURIDIK

Redovisningskonsulten lyder under penningtvättslagen

Penningtvätt är ett globalt problem som hotar det finansiella systemet och finansierar brott och terrorism. 
Att motverka exploatering av företag för kriminella ändamål blir allt viktigare.

Redovisningskonsulter som sköter kundernas ekonomi och bokföring är viktiga grindvakter mot organiserad brottslighet. Genom att konsulterna följer fastställda rutiner kan risker identifieras och åtgärder vidtas.

Det skapar rätt förutsättningar för rättvis konkurrens. Lagarna kring penningtvätt är ett skydd för ditt företag såväl som för din redovisningskonsult.

Självklart vill och ska inte din redovisningskonsult vara en möjliggörare för penningtvätt, och även du som företagare kan hjälpa till att förebygga penningtvätt. Redovisningskonsultens roll i samhället Redovisningskonsulten är en av företagets viktigaste partners och en viktig aktör i samhället när det gäller att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. 

I en tid då den organiserade brottsligheten ökar och genomsyrar samhället på olika plan är det viktigt för redovisningskonsulten att uppmärksamma att du som företagare är seriös.

Detta gäller både när ditt företag accepteras som kund och löpande under kundrelationen.

En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar även enligt branschstandarden Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Det innebär att de tjänster som tillhandahålls ska hålla hög kvalitet enligt konceptet ”ända från början”. 

Standarden ställer också höga krav på rutiner, kontroller och kompetensutveckling. Det gör att redovisningskonsulten verkligen är en grindvakt, och att du kan fokusera på din verksamhet. 

Penningtvätt – ett samhällsproblem Hela lagstiftningen syftar till åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, vars gemensamma nämnare är exploatering av det finansiella systemet för illegala ändamål.

Detta är också anledningen till att åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ofta behandlas i samma sammanhang. 

Penningtvätt syftar till att dölja en vinstgenererande kriminell handling, vilket inte behöver vara fallet vid finansiering av terrorism, eftersom terrorism kan finansieras med lagligt intjänade medel. Ibland används företag för att förvandla illegalt intjänade pengar till lagliga pengar. 

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

FAR vill ha statligt godkänd redovisningskonsult för alla bolag

Kan en statlig auktorisation av redovisningskonsulter bli ett verktyg för att bekämpa...

Länder med den lägsta bolagsskattesatsen runt om i världen

investeringar från multinationella företag och utländska företag. Det är dock överraskande att...

Utflyttad betraktades bo kvar i Sverige

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt En person som behållit sin...

Fiasko för ny lag, flergångsförpackningar ratas

Få människor känner till lagen om återanvändningsbara förpackningar för hämtmat, och ännu...