onsdag , 17 april 2024
FÖRETAGARE

Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar

Sverige förlorar miljarder dollar varje år på grund av uteblivet arbete till följd av längre sjukskrivningar, enligt en ny rapport från försäkringsbolaget Skandia. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.

Varje år sedan 2017 har Skandia undersökt vad samhället förlorar på längre sjukskrivningar. Årets rapport visar att Sverige förlorade 75,4 miljarder kronor 2023.

Året innan var siffran 71 miljarder kronor och 2021 var den 66 miljarder. Även om ökningen också beror på inflationen och kronans värde, menar Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia, att siffran är oroande.

– Det krävs insatser för att vända det här då det kostar samhället. Dels kostar det företagen som har individerna med sig och dels för individens egen plånbok förstås, säger hon.

Enligt rapporten har andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat. 2010 var siffran 30 procent och 2023 var siffran 47 procent. Skandia lyfter fram behovet av ökade satsningar på förebyggande och rehabiliterande vård.

– Samhället behöver ta sitt ansvar för att öppna sig och möjliggöra för befolkningen att få rätt stöd i tid, säger Wiener.

Rapporten visar att kvinnor är mest drabbade av längre sjukskrivningar.

I oktober 2023 rapporterade Försäkringskassan att det är kombinationen av dålig arbetsmiljö och dubbel arbetsbelastning som bland annat ligger bakom den högre sjukfrånvaron bland kvinnor.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Från Stockholm till Ottsjö

Samtalet med Mats kastar ljus över en omvälvande resa från stadens stress...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av...

Kraftig konkursökning första kvartalet. 

Under mars ökade antalet konkurser med 41 procent. Totalt gick 804 aktiebolag...

Hotell Renen, här driver han hotell med sina föräldrar

På Hotell Renen träffar vi Carina, Robin och Mats och pratar om...