torsdag , 18 juli 2024
AFFÄRSJURIDIK

Nästan alla missar den ny lag för rapportering

Totalt över 5 400, har misslyckats med att följa EU:s nyligen implementerade rapporteringsregler för import av klimatintensiva varor. Dessa företag står nu inför möjligheten att ådra sig sanktionsavgifter till följd av att de inte följer efterlevnaden.

Från och med 2024 kommer svenska företag att vara skyldiga att samla in och lämna ut data om klimatutsläppen förknippade med importerade varor, såsom järn, stål, gödningsmedel och cement, som kommer från länder utanför EU.


Det verkar som att ett betydande antal företag har förbisett den rapporteringsskyldighet som är förknippad med EU:s nyligen införda klimattull, CBAM. Av de 6 000 anmälningsskyldiga företagen har bara cirka 500 lyckats lämna in en heltäckande rapport.

Dessutom finns det ett hundratal företag som har tillgång till rapporteringsverktyget men ännu inte avslutat processen.
 
Från 2026 och framåt kan företag som misslyckas med att avslöja klimatdata för sina importerade varor få en straffavgift på mellan 10 och 50 euro per ton orapporterad koldioxid.

Dessutom kan dessa företag nekas status som CBAM-deklaranter, vilket är det särskilda tillstånd som krävs för att importera specifika varor.

För ytterligare information rekommenderas det att läsa expertens råd om att effektivt hantera de nyligen införda klimattullarna av EU.

Enligt Olle Palmqvist sträcker sig inverkan av CBAM-tröskelvärdet, som omfattar storleken på varuinköpen, till både små och stora företag.

Tröskelvärdet är satt till knappt 1 700 kronor eller 150 euro. Det är dock värt att notera att större företag tenderar att dominera bland de som har rapporterat sina uppgifter.

CBAM står för Comprehensive Behaviour Assessment and Management, vilket är ett tillvägagångssätt som används för att bedöma och ta itu med beteendeproblem hos individer.

Från och med januari 2026 kommer svenska företag att behöva betala en extra avgift för import av CBAM-varor. Dessutom, från och med oktober 2023, kommer företag att behöva tillhandahålla detaljerade rapporter om de CBAM-varor de importerar, inklusive de utsläpp de genererar.

Identifieringen av CBAM-varor kommer att baseras på deras motsvarande varukoder, som finns i resurser som Naturvårdsverket.

Vissa järn- och stålvaror, gödningsmedel, aluminium, cement, elektricitet och vissa kemikalier är föremål för tullavgifter.


Läs mer hos Naturvårdsverket

Frågor och svar
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/cbam/fragor-och-svar-om-cbam/

Vem omfattas och vilka varor
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/cbam/vem-omfattas-av-cbam-och-vilka-varor-ingar/

Rapportera
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/cbam/rapporteringsregler/cbam-overgangsregistret/

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Företag som tillverkar handsprit misstänks för skattefusk

Tillverkare av handdesinfektionsmedel tjänande stora pengar under pandemin, men de kan ha...

Så värderas ett företag, både rationellt och emotionellt

Att sälja ett företag är en komplex process som inte bara handlar...

Så undviker du som arbetsgivare vanliga fällor vid visstidsanställningar

De flesta företag står någon gång inför behovet att ta in personal...

Ny lag från 1 juli tvingar myndigheter informera andra myndigheter

En ny lag ålägger myndigheter att dela information. Avsikten är att minska...