tisdag , 28 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får nu kritik för att inte ha offentliggjort avtalen innan avtalet ingåtts för den interimschefen.

I strid med lagen om offentlig upphandling har upphandlingsmyndigheten ingått avtal med en interimschef utan att hålla sig till kravet på annonsering av avtalen. Konkurrensverket har genom ett tillsynsbeslut uttryckt sitt ogillande mot myndighetens agerande.

Efter ett tips som kommit in till Konkurrensverket inleddes en utredning om Upphandlingsmyndighetens påstådda brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) genom köp av konsulttjänster åt en interimschef. Denna information lämnades i ett pressmeddelande från Konkurrensverket, som omgående inledde utredningen.

Utredningen har visat att Upphandlingsmyndigheten 2022 ägnat sig åt otillåten upphandling genom att ingå två avtal som utsett en roll som interimschef. Dessa avtal, som genomfördes i april och september, genomfördes som direktupphandlingar. Konkurrensverket har konstaterat att dessa avtal överskrider gränsen för direktupphandling för år 2022.

Enligt Konkurrensverket motiverar Upphandlingsmyndighetens motivering för att inte annonsera inte att avvika från kravet på annonsering enligt LOU. Upphandlingsmyndigheten hade följaktligen inte nödvändiga förutsättningar att ingå avtalen utan att genomföra en offentlig upphandling. Konkurrensverket hävdar att dessa avtal kvalificerar sig som otillåtna direktupphandlingar.

Upphandlingsmyndighetens agerande kritiseras just nu av Konkurrensverket i ett tillsynsbeslut.

Konkurrensverket BESLUT
2024-05-02 Dnr 819/2023 

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...

FAR vill ha statligt godkänd redovisningskonsult för alla bolag

Kan en statlig auktorisation av redovisningskonsulter bli ett verktyg för att bekämpa...