lördag , 18 maj 2024
ÖVRIGT

Hovrätten fastställer ett skadestånd på 20 miljoner för ledamöter

Att inte upprätta kontrollbalansräkning när man är skyldig att göra det, kan innebära personligt ansvar för aktiebolagets skulder.

Hovrätten konstaterade att en styrelseledamot och en suppleant var personligen ansvariga för betalningarna och ska betala närmare 20 miljoner kronor i ersättning till företag inom köpcentrumkoncernen.

Männen misslyckades med att sammanställa en kontrollerande balansräkning för ett företag som gav presentkort till köpcentret. 

Rättegångskostnaderna blev mer än sju miljoner kronor. Målsäganden är Rodamco Forum Nacka KB, Rodamco Handel AB och Rodamco Täby Centrum.

De ingår i Rodamco-gruppen, som är specialiserad på köpcentrum, och gruppen menar att det fanns mycket starka indikationer på att det fanns kapital sommaren 2017, eller åtminstone en av de senare alternativa tidpunkter som Rodamco hävdade. 

De två männen var därför skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning för CashCom, som skulle vara aktuell senast den 1 september 2017. 

Underlåtenhet att upprätta en kontrollbalansräkning innebär att de är personligen ansvariga för betalningar på företagets förpliktelser.

En av männen var ansvarig för att han var registrerad styrelseledamot i bolaget, medan suppelantens ansvar berodde på att han utövade ett bestämmande inflytande över CashComs verksamhet. 

Styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen täcker alla anspråk som riktas mot CashCom under den relevanta perioden. 

CashComs styrelse kommer inte att vara skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning förrän tidigast vintern 2019/2020, eftersom CashComs eget kapital dessförinnan understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

Oavsett om det fanns skyldigheter att upprätta en kontrollbalansräkning uppstod inte de skyldigheter som Rodamco hävdade under den påstådda ansvarsperioden.

Vissa av de påstådda kraven är också preskriberade. Det finns inte heller något som tyder på att Rodamcobolagen har övertagit betalningsrätt för fordran. 

Beträffande invändningsgrunderna höll ombudet ledamotens framställningar och hävdade att motsvarande villkor gällde för honom. Han hävdade också, som grund för sin invändning, att han inte hade någon sådan roll i CashCom och därför inte hade något ställföreträdande ansvar enligt aktiebolagslagen. 

Att döma av Rodamco-bolagets rapport som tillhör CashCom en koncern där Goyada AB, Goyada Direct AB och CashCom är verksamhetsbolag. 

Det dominerande företaget i koncernen är Goyada, vars verksamhet främst består av att sälja kontantkort till mobiltelefoner. 

Tingsrätten anfört avser detta i första hand CashComs fordringar mot Goyada AB om cirka 31,8 miljoner kronor och mot Oper 8 AB om cirka 27,6 miljoner kronor.

Möjligheten att CashCom skulle kunna få utbetalning av dessa fordringar i betydande omfattning förefaller inte föreligga med tanke på den utredning av företagens ekonomi som nämns i målet.

Medel som flödade in från CashComs presentkortsförsäljning var tänkt att hållas separat på ett särskilt konto, men har länge använts för att lösa likviditetsproblem inom den koncern som CashCom tillhör. 

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Thank God It’s Friday’s i konkurs

Det är svenska delen av franchisekedjan som nu går i konkurs. I...

Nytt stort konkursrekord – 1047 konkurser! Dessutom kris för restaurangbranschen

Januari markerar ännu en rekordmånad när det kommer till antalet konkurser. Totalt...

Internationell studie visar att sex av tio företag som drabbas  

Ransomware-attacker där man pressas att betala lösen har blivit allt vanligare och...