lördag , 18 maj 2024
RÅDGIVNING

Mellan 21 november till 12 december, kan ni söka stöd för investeringar för utveckla företaget på olika sätt. EU-stödet kan beviljas för upp till 40% av kostnaden och gäller Aktiebolag och offentlig verksamhet.

Vad handlar erbjudandet om?

Nyföretagandet i Stockholmsregionen är relativt starkt, men stöd till utveckling och tillväxt av små och medelstora innovativa företag behöver förstärkas.

Detta för att ge alla oavsett kön och härkomst, bransch eller regional geografi ökade möjligheter till kapitalförsörjning, kompetensutveckling hos anställda och i.

Små och medelstora företag som i hög grad påverkats av omställningar och strukturomvandlingar behöver stöd för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

För dessa företag behövs kunskapshöjning, vidareutbildning och nätverk för att möta omställningen och för att skapa hållbar utveckling och nya affärsmöjligheter. I det sammanhanget kan regionala företagsstöd bidra till utveckling.

Insatserna inom ramen för företagsstöd ska bidra till en hållbar utveckling genom att stärka företagens konkurrenskraft och omställningsförmåga.

Stödet kan riktas bland annat till att öka företagens förädlingsvärde, innovationsförmåga och att hitta nya marknader.

Viktiga aspekter för långsiktig konkurrens- och attraktionskraft är att arbeta för att öka inkludering, jämställdhet och mångfald för ett breddat företagande i Stockholmsregionen.

Genom att rikta in medlen mot affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag kan nya möjligheter till kunskapshöjning och specialisering erbjudas vilket kan bidra till omställning, nya affärsmodeller samt tillväxt och internationalisering.

Internationalisering av hållbara varor, tjänster och affärsmodeller bidrar till regionens export, ökar regionens konkurrenskraft och bidrar till den gröna omställningen i och utanför riket.

Målgrupp för insatserna är små och medelstora företag med god omställningsförmåga och vilja att satsa på utveckling, förnyelse och innovation.

Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag som har behov av kunskap, verktyg och nätverk för att möta den pågående omställningen och för att skapa hållbar utveckling och nya affärsmöjligheter.

Utlysningen är enbart öppen för regionalt utvecklingsansvarig aktör i Stockholmsregionen med godkänd stödordning som möjliggör att stöd kan beviljas till företag.

Insatserna ska bidra till att möta regionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling genom att:

• stödja små och innovationsbaserade företags process från idé till innovation

• främja samverkan och kunskapsutbyte mellan branscher, teknikområden och sektorer i syfte att möta samhällsutmaningar och öka tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag
• öka små och medelstora företags tillgång till forsknings- och innovationsinfrastrukturer,
• främja möjligheter för företagande på lika villkor
• stärka små och medelstora företags möjligheter till kapitalförsörjning, kommersialisering och internationalisering

Här finns mer information, mer detaljerade krav och hur ni säker stödet
https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/utlysningar/utlysningar/regionaltforetagsstodistockholmsregionen.5457.html

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Vill du ha stöd för resa till annan stad, när du jobbar med utveckling av städer

Stödet är för resa, uppehälle och andra kostnader Har er kommun en...

Förbered ditt företag för händelser – Hackers, pandemier, krig och mycket annat

Det finns anledning för små och stora företag, att fundera på vad...

Så slår konkursvågen över Skandinavien

Det var en stor ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under...

Bästa skydden för ditt företag mot hackerattacker

Förstå riskerna med hackerattacker I dagens digitala tidsålder blir företag alltmer sårbara...