lördag , 18 maj 2024
FÖRETAGARE

Småföretagarindex

Småföretagarnas Riksförbund gör varje år en rapport och index över Sveriges samtliga kommuner, för få fram förutsättningarna att driva, utveckla och etablera företag i olika kommer i Sverige.

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna samt i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. 

De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism. Rankingen toppas i år av Åre kommun i Jämtland, följt av Trosa och Boden.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader. 

Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.


Om SmåföretagarIndex

Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.


De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.


Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), de lokala företagens överlevnadsgrad, lokala trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.


Nima Sanandaji är författare till rapporten.Till rapporten
https://smaforetagarna.se/press/stor-skillnad-i-forutsattningarna-for-landets-smaforetagare/

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Mats träffar Dan Patron Persson, Knistad Herrgård

I det här avsnittet möter vi Dan Patron Persson som driver Knistad Herrgård i...

Nu är ni ute och cyklar! 

Trafikborgarrådet Lars Strömgren Miljöpartiet i Stockholms stad med 100% uppbackning utan Karin WanngårdSocialdemokraterna i Stockholm fortsätter att...

Snart blir det kanske slut med sås på kebaben

Enligt rapporter har Turkiet lämnat in en begäran om skydd från EU....

6 timmar arbetsdag

Fackens krav på generellt kortare arbetstid medför hundratals miljarder kronor mindre till...