torsdag , 18 juli 2024
FÖRETAGSEKONOMI

Anstånd med skatt, pandemin

– Nu ska pengarna in

Det är många miljarder som näringslivet ska ta fram och som inte finns. De som har längst ska betala det den 12 september, men möjligheten finns att ansöka om en avbetalningsplan på 36 månader.
Det här kommer förstås utlösa en våg av konkurser runt företag som i övrigt är livskraftiga. Ca 40 miljarder är det företagen ska betala.


Hur lång tid kan jag få anstånd?

De tillfälliga anstånden är uppdelade i tre led

  • Först kan du söka anstånd upp till 12 månader.
  • Därefter kan du ansöka om förlängning upp till 12 månader.
  • När maximal anståndstid närmar sig förfallodagen kan du ansöka om en avbetalningsplan på ytterligare 36 månader.

Du kan i första ledet få anstånd upp till tolv månader från den dag Skatteverket beviljar ditt anstånd men som längst till och med 12 september 2023 (17 januari 2024 för de som redovisar moms per helår). Du kan sedan ansöka om förlängning av anståndet med ytterligare 12 månader. Detta betyder att din anståndstid kan variera beroende på när du ansöker om anståndet. Till exempel kan du få maximalt 5 månaders anstånd i första ledet om ditt anstånd beviljas 12 april 2023.

När du har utnyttjat din maximala anståndstid i första ledet kan du ansöka om en förlängning av ditt tidigare anstånd med högst 12 månader. Den bortre tidsgränsen blir då 12 september 2024 (17 januari 2025 för de som redovisar moms per helår). Även här kan din anståndstid variera i tid beroende på när du ansöker.

Det är först när du haft tillfälligt anstånd med skattebetalning och avgifter med maxtiden 24 månader, eller kortare tid om du blir begränsad av slutdatum, som du kan söka om förlängning av anståndet med ytterligare 36 månader. Det gäller under förutsättning att det är kopplat till en avbetalningsplan som löper parallellt med anståndet.

Anståndstiden är längst ett år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år

Tillfälligt anstånd gäller längst ett år från dagen Skatteverket beviljar det. Den nya förfallodagen står i beslutet från Skatteverket. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år. Om du ansöker om förlängning av ett anstånd får du ett nytt beslut från Skatteverket.

Hur stora belopp kan jag få anstånd med?

Du kan som mest få anstånd med hela det belopp som du redovisar i din arbetsgivardeklaration och i din momsdeklaration för perioden som ansökan avser.

Du kan inte få anstånd för mer skatt än du ska betala. Om det blir en förändring av din situation som gör att skattebeloppet som du har beviljats anstånd för sänks – då sänks även anståndet med motsvarande belopp. Skatteverket kan lägga en utbetalningsspärr på ditt skattekonto så att det inte beviljas utbetalning för ett för högt anstånd.

Kostnadsränta och anståndsavgift

Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Räntan och avgiften beslutas av riksdagen.

Kostnadsränta

Räntan läggs till beloppet du har fått i anstånd. När du sedan betalar skatten och avgiften betalar du även räntan. Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan till 5 procent. Mellan 1 februari 2023 och 31 juli 2023 var den låga kostnadsräntan 3,75 procent.

Anståndsavgift

För ansökningar som har lämnats in senast 4 februari 2021 tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet. Den tas ut per kalendermånad från och med den sjunde månaden efter att du fick anståndet, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas.

För ansökningar som lämnats in 5 februari 2021 eller senare tas anståndsavgift ut från och med månaden efter att du fick anståndet, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften är då 0,1 procent av anståndsbeloppet.

Du betalar räntan och anståndsavgiften samtidigt som du betalar skatten eller avgiften som du har skjutit upp. Har du en avbetalningsplan betalar du ränta och anståndsavgift vid varje avbetalning.

Ansökan om avbetalningsplan

Det görs här
https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4837.4.339cd9fe17d1714c0779c56.html

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Svenska företag betalar 185 miljarder kronor extra i arbetsgivaravgifter

I en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund Normalisera arbetsgivaravgiften, analyseras vilka arbetsgivaravgifter som...

Befogenhetsbedrägerier ökar markant 

En ny rapport från NBC visar på en oroväckande 38% ökning av...

Betalo i smart tjänst att skjuta upp betalningar

Att inte betala sina räkningar i tid, innebär en mängd nackdelar som...

Vill du få 3 månaders betalningstid på dina räkningar? Då är tjänsten Juni, något för dig

Det är faktiskt möjligt med finansiella tjänsten Juni, fast det kostar förstås....