onsdag , 17 april 2024
FÖRETAGSEKONOMI

Nytt lönegolv kostar hotellet 360 000 kr i månaden

”Vi har idag rekryteringssvårigheter inom Sverige. Det är nu nästan omöjligt att rekrytera nya medarbetare utanför Europa, vilket tidigare var ett sätt att fylla luckor och stärka vår kompetens”, säger Nellie Elmér.

Hotel Six i Stockholm förlitar sig på arbetskraftsinvandring för att fortsätta sin verksamhet. Men regeringens nya krav på ett högre lönegolv kan bli förödande.

– Risken är att kompetensbrist kan gå från allvarlig till katastrofal, säger personalchefen Nellie Elmér

– Vi behöver och vill ha arbetskraftsinvandring. Dels för att vi har rekryteringssvårigheter i Sverige, men framför allt för att det tillför språkkunskaper och berikar vår kultur. Det finns två framgångsfaktorer för oss och vår verksamhet.

– Men nu står vi inför betydande utmaningar och vår förmåga att anställa personal från tredjeländer är mycket begränsad.

Det sa Nellie Elmér, personalchef på Hotel Six i Stockholm, när han kommenterade regeringens förslag att ytterligare höja lönegolvet för arbetskraftsinvandrare.

Nyligen höjdes lönegolvet för arbetskraftsinvandrare till 27 300 kronor i månaden. Det motsvarar 80 % av den svenska medianlönen på arbetsmarknaden, vilket innebär att lönerna ligger långt över de kollektivavtalade lönerna i många kompetensbristbranscher.

Men det stannar inte där. Nu vill regeringen och Sverigedemokraterna höja den till 100% av medianlönen, vilket för närvarande översätts till kronor vilket innebär en månadslön på 34 200 kronor.


Jens Lyckman, hotellchef på Clarion Hotel Malmö Live, som liksom Hotel Six ingår i Strawberry Group, var mer radikal i sitt uttryck.

– Även den första höjningen är ganska enorm och högre än det kollektivavtal vi följer. Det ger mig huvudvärk att nu höja den siffran till 34 200, säger han till Sydsvenskan.

Branschgruppen Visita gick också hårt åt att betygsätta förslagen: ”Att eliminera arbetskraftsinvandring” var rubriken på en workshop i mitten av februari.

Precis som många andra branscher har besöksnäringen svårt att hitta nya medarbetare. Situationen var utbredd men blev allvarligare när pandemin avtog.

– Många lämnar branschen helt och hållet och söker andra jobb. Nellie Elmér sa att en redan svår situation har blivit ännu svårare.


”Detta är diskriminering och stör lönestrukturen i vårt företag.”
Men sedan tog det stopp. Från och med den 1 april i år är den avtalsenliga minimilönen 25 006 kronor, en bra bit under lönegolvet.


– Enligt kollektivavtalet har vi anställda som ligger på den lägsta nivån och även anställda som befordras och tjänar mer men högst 34 000 kronor, vilket är en hög lön i Sverige i vår bransch.

Om vi ​​anställer på dessa nivåer, vad händer med de människor som redan jobbar här? Ska de få mindre betalt för att utföra samma uppgifter (de har också erfarenhet)?

”Detta är diskriminering och stör vårt företags lönestruktur,” sa Nellie Elmer.

Ett annat alternativ är att höja alla löner till det nya lönegolvet. Hotel Six Stockholm har idag cirka 240 hel- och deltidsanställda, varav 40 hotellstädare, en yrkesgrupp som är särskilt svår att rekrytera.

I dag är deras lön kollektivavtalsbestämd så att den från 1 april blir 25 006 kronor. Bara att anpassa hotellets professionella team till den föreslagna lönenivån på 34 200 kronor, en höjning med drygt 9 000 kronor per månad, skulle ge en ökning av månatliga arbetskostnader med 360 000 kronor.

Då ingår inte sociala avgifter. Det är en enorm kostnadsökning för en bransch med knivskarpa marginaler.

I slutändan leder förstås kostnadsökningar till dyrare priser på hotell.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Förslag från den norska regeringen innebär att skattesatsen på orealiserade aktievinster kan höjas till 38 % vid utflyttning

Den norska regeringen orsakar allvarlig huvudvärk för vissa företagare. Det handlar om...

Myndigheternas avgiftsbelagda ska granskas

Riksrevisionen har inlett en granskning av myndigheternas avgiftsbelagda tjänster till företag. Statliga...

Skatteverkets årsredovisning för 2023

Ja den liknar inte din årsredovisning och följer inte årsredovisningslagen, men staten...