torsdag , 18 juli 2024
AFFÄRUTVECKLING

2024 – Vi ser ljuset i tunneln på förvärvsmarknaden

Vi går mot ljusare tider, inte bara för att soltimmarna blir fler utan även för att man kan skönja en viss framtidstro på den svenska förvärvsmarknaden. Många branscher har det fortsatt tufft, inte minst inom bygg- och entreprenadsektorn där antal nybyggnadsprojekt kraftigt gått ned. Vi vet också att problemen ofta kvarstår en bit efter det att konjunkturen svängt, inte minst då kvalificerad personal blir ännu svårare att få tag i.

Att ränteläget stabiliserat sig kommer på sikt påverka bankernas nuvarande konservativa syn på förvärvskrediter (där lånefinansierade förvärv fått stryk både på räntan och amorteringstidernas längd).

Förändrade förutsättningar driver utveckling

Vad gäller förvärvsmarknaden generellt så kan man konstatera att antalet köpare sakteliga har ökat och i vissa branscher är intresset obrutet högt. Exempelvis är bolag inom energisektorn och specifikt verksamheter som levererar tekniska tjänster och produkter inom optimering, effektivisering, automatisering speciellt intressanta för många investerare. Företag inom underliggande infrastruktur (vatten, avlopp, utbyggnad av ledningssystem mm) är intressanta både på kort och lång sikt. Eftersatta och aktuella investeringsbehov driver generellt på effektiviseringar och innovation vilket banar väg för ny teknologi och nya metoder.

Tillverkande industri, både legotillverkare men som alltid även produktbolag (med både tillverkning och produktutveckling) går en ljus framtid till mötes. Trenden med att förädla bolag som har förutsättningar att generera återkommande intäkter håller i sig och all verksamhet som har någon typ regulativt beroende tillhör de mer lågt hängande frukterna. Bolag med uppsidor inom ökade återkommande intäkter inom eftermarknad kommer sannolikt att värderas högre då kassaflöden blir mer förutsägbara.

Viktiga drivkrafter

Bolag som exporterar har dragit fördelar av den svaga kronan men samtidigt har efterfrågan av närliggande produktion/tillverkning ökat och på sikt tror vi att valutans betydelse ebbar ut. Det är tydligt att Europa vill stärka sin konkurrenskraft och gynna bolag inom EU-området. Omvärlden är också en viktig och påtaglig faktor där pandemi, krig, energikris och halvledarproblematik har avlöst varandra i rask takt vilket vi blir påminda om dagligen. Vi har dock en påfallande förmåga att till viss del ruska av oss och anpassa oss till nya förutsättningar och många bolag kommer väldigt väl rustade för att konkurrera framgent.

Nya medarbetare och starkare erbjudande

Vad gäller Svensk FöretagsFörmedling så fortsätter vi att utveckla vår organisation. Vi ser löpande över våra digitala processer och arbetar hårt med att likställa vårt erbjudande, oavsett var man befinner sig i landet. Vi har även fortsatt att rekrytera nya medarbetare och har fram tills i år välkomnat tre nya kollegor och där vi har två till på väg in. Vi är också speciellt glada att vi rekryterat fler kvinnor. Det stärker oss som organisation och det kommer vi att fortsätta med.

Med ovan sagt så vill vi som vanligt lyfta upp, och tacka alla kunder för fina samarbeten det senaste året (säljare såväl som köpare). Ert engagemang under försäljnings/förvärvsprocesserna är avgörande för vår framgång. Att ni dessutom baserat på era erfarenheter, rekommenderar och talar väl om oss betyder mycket för oss!

Stort värde i att anlita rådgivare

Avslutningsvis vill vi även slå ett slag för varför man bör kontakta en rådgivare om man går i köp- eller säljtankar kring sin verksamhet, oavsett om det är vi på Svensk FöretagsFörmedling eller någon av våra branschkollegor som ni kontaktar. Vi kan återge våra erfarenheter från genomförda affärer, hur köpare agerar och vad som driver värden i ert bolag. Med kunskap och konkurrensutsättning säkerställer vi att ert bolag får rätt marknadsvärdering!

När den välförtjänta ledigheten nu närmar sig vill vi även önska er alla en riktigt härlig sommar!


Hälsningar,

Claes Hovstadius
Ordförande
Svensk FöretagsFörmedling, sffab.se

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Vi behöver en småföretagarminister

Johan Landehag, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund, sammanfattar Almedalen och lanserar förslaget om...

Affärsprestation – nu går Åhlens med vinst

Ayad Al-Saffar som är känd för framgångarna med Ur & Penn, en...

Foodora siktar på att anställa hundratals 16-åringar 

Q-handelsbolaget har som avsikt att börja anställa 16-åringar som använder EPA-traktorer för...

Nu introduceras Wolt Capital:

Den lokala handelsplattformen Wolt offentliggör idag lanseringen av Wolt Capital, en ny...