lördag , 18 maj 2024
RÅDGIVNING

Kaos hotar regeringen föreslår tilläggsskatt för företag i stora koncerner 

AI News, undrar hur regeringen tänker, då många företag har sitt säte i Sverige p.g.a. fördelaktiga svenska skatteregler för bolag och koncerner, där t.ex. vissa typer av vinster är skattebefriade. 

(T.ex. vinst försäljning dotterbolag, intressebolag, kapitalförsäkringar, vissa utdelningar och uppskrivningar av tillgångar). Kommer den nya lagen verkställas, kommer det bli skattemässigt kaos och många bolag, kommer välja ha säte i t.ex. Norge, Storbritannien och USA. Ett sådant bolag är Autoliv Inc med säte i USA, men huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Regeringen tänker sig att fördelarna med att flytta vinster till lågskatteländer minskar när företag i stora nationella eller multinationella koncerner, med en årlig omsättning på minst 750 miljoner euro, måste betala minst 15 procent av vinsten i tilläggsskatt, oavsett var de befinner sig. 

Det menar regeringen som nu lägger en proposition till riksdagen. Regeringen lämnade i torsdags en proposition till riksdagen med ändringar i svensk lag för att genomföra ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner. 

Vidare resoneras att förhindra skatteflykt. Förslaget är en del av ett omfattande internationellt arbete inom OECD och EU för att förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering. 

Förslagen i propositionen innebär att företag i stora nationella eller multinationella koncerner, med en årlig omsättning på minst 750 miljoner euro, ska betala minst 15 procent av vinsten i tilläggsskatt, oavsett var de finns. 

Det innebär att fördelarna med att flytta över vinster från länder med höga skatter till länder med låga minskar. Anmäl och anmälningsavgift till företag som omfattas av den nya lagen kommer också. 

Enligt förslaget att vara skyldiga att lämna in en ytterligare skatteredovisning till Skatteverket som ska ligga till grund för Skatteverkets bedömning av om koncernen uppfyller kraven för minimibeskattning. 

Förslaget innebär också att en ny anmälningsavgift införs, som kan tas ut om det står klart att tilläggsskatteredovisningen innehåller allvarliga brister. 

Påföljder kan också bli aktuella för överträdelser av reglerna, till exempel i form av förseningsavgifter och skattetillägg. 

För att minska de administrativa kostnaderna för företagen införs en tillfällig förenklingsregel som gäller i tre år. 

Förenklingsregeln innebär att koncernen kan hämta information från befintliga land-för-land-rapporter, vilket underlättar koncernens rapporteringsskyldighet enligt tilläggsskattereglerna. 

Regeringen anger att det i framtiden kommer att finnas permanenta förenklingsregler baserade på det fortsatta arbetet inom OECD som ska kunna användas av de nationella och multinationella koncernerna. 

Förslaget om tilläggsskatt bygger på ett EU-direktiv om global minimibeskattning som ska vara implementerad i svensk lag senast vid årets slut. 

Direktivet bygger i sin tur på förslag som tagits fram inom OECD och bygger på de modellregler som tagits fram inom ramen för arbetet med en så kallad tvåpelarlösning. 

Enligt regeringen föreslås de nya föreskrifterna träda i kraft den 1 januari 2024. Intäkterna från tilläggsskatt i Sverige beräknas uppgå till cirka 500 miljoner kronor per år.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Vill du ha stöd för resa till annan stad, när du jobbar med utveckling av städer

Stödet är för resa, uppehälle och andra kostnader Har er kommun en...

Förbered ditt företag för händelser – Hackers, pandemier, krig och mycket annat

Det finns anledning för små och stora företag, att fundera på vad...

Så slår konkursvågen över Skandinavien

Det var en stor ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under...

Bästa skydden för ditt företag mot hackerattacker

Förstå riskerna med hackerattacker I dagens digitala tidsålder blir företag alltmer sårbara...