onsdag , 17 april 2024
INSPIRATION & INNOVATION

Nya yrkesskolor för att lösa kompetenskris

Denna nya skolform, yrkesskolor, skulle åtgärda bristen på en professionellt utbildad arbetskraft och få in fler vuxna i arbetskraften. Detta togs upp i en nyligen lämnad utredning till regeringen. Beskedet välkomnades av arbetsgivarna.

Förra året föreslog regeringen en ny form av yrkesutbildning för gymnasieskolor som skulle utöka utredarnas ansvar.

Utredningen, som gjordes på uppdrag av den förra regeringen, syftar till att ge rekommendationer om hur komvux kan effektiviseras och anpassas till arbetsmarknadens och individernas behov.

Särskilda utredaren Elof Hansjons skriver på Dagens Nyheters debattsida att de föreslagna nya yrkesskolorna bör utöka omfattningen av gymnasieutbildningen för vuxna, där huvudmålgruppen är vuxna som redan har gymnasieexamen.

Arbetslivet ska också påverka utbildningen, som i viss mån är anpassad till arbetsmarknadens behov, till exempel yrkeshögskolorna. JO föreslog också ändringar i lärlingsutbildningen för att ge arbetsgivare ett större inflytande.

Utredarna rekommenderade att nya yrkesskolor skulle vara öppna för nationella antagningar, vilket innebär att vuxna från hela landet kan söka.

På så sätt kan yrkesskolorna ha ett bredare utbud än komvux.

”I komvux har en normalstor stad vanligtvis bara 10-20 yrkesutbildningar att välja mellan, och dessa program är endast tillgängliga för invånare i den egna eller närliggande städer.

Dessa utbildningar brukar vara mycket bra och tar emot många människor med dåliga hälsotillstånd Människor. Och vård etc, men de räcker inte till”, skrev Elof Hansjöns.

Kunskaper i hög efterfrågan
Arbetsgivarna säger att budskapet är positivt.

– Maria Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, sa att efterfrågan på specialistkompetens är mycket hög bland företag, så vi välkomnar initiativen under undersökningen.

Hon menar att yrkeshögskolornas närhet till arbetsgivarna är en framgångsfaktor som fler borde efterlikna.

– Det är därför positivt att undersökningen ger rekommendationer om hur vuxengymnasiets yrkesutbildningar kan följa yrkeshögskolornas modell, säger Maria Bernhardsen.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Allt om Ladda Bilen Bidraget

Statligt bidrag. 50% vid installation av elbilsladdning. Ladda Bilen Bidraget är ett...

Ny nisch, bara kvinnor på verkstaden

Carglass® Sverige tar ett stort steg mot jämställdhet och inkludering genom att...

Nytt uppdrag för att främja kvinnors företagande

Regeringen har beslutat att ge Tillväxtverket ytterligare ett uppdrag att genomföra insatser...

AI News – Franchise – Fokusera på en tydlig kundgrupp

När du överväger att etablera din egen medieplattform genom Franchise är det...