lördag , 18 maj 2024
FÖRETAGARE

Rapport: AI tvingar 1,4 miljarder människor att omskola sig 

En ny studie från IBM avslöjar att 40 % av den globala arbetskraften kommer att behöva omskolas under de kommande tre åren på grund av snabba framsteg inom generativ artificiell intelligens. 

Chat GPT och andra generativa AI-modeller påverkar i grunden arbetsmarknaden. Men de betyder inte nödvändigtvis att människor byts ut – snarare måste de lära sig att bemästra ny teknik, enligt en ny rapport från IBM, skriver Znet. 

För rapporten förlitade sig IBM på data från två tidigare studier, en undersökning av 3 000 chefer på C-nivå i 28 länder och en annan undersökning av 21 000 anställda i 22 länder. 

Forskning visar att 87 % av cheferna förväntar sig att generativ AI ska förstärka snarare än att ersätta olika yrkesroller, och de uppskattar att 40 % av medarbetarna kommer att behöva omskolas inom de kommande tre åren. Det motsvarar 1,4 miljarder av en global arbetsstyrka på 3,4 miljarder, enligt Världsbanken. 

Rapporten sa att i framtiden kommer tunga tekniska förmågor inte längre att prioriteras, eftersom nya artificiella intelligensverktyg gör att medarbetarnas personliga kunskaper blir mindre viktiga, medan teamledning, kommunikationsförmåga, anpassningsförmåga och andra förmågor istället kommer att prioriteras. plats. 

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Mats träffar Dan Patron Persson, Knistad Herrgård

I det här avsnittet möter vi Dan Patron Persson som driver Knistad Herrgård i...

Nu är ni ute och cyklar! 

Trafikborgarrådet Lars Strömgren Miljöpartiet i Stockholms stad med 100% uppbackning utan Karin WanngårdSocialdemokraterna i Stockholm fortsätter att...

Snart blir det kanske slut med sås på kebaben

Enligt rapporter har Turkiet lämnat in en begäran om skydd från EU....

6 timmar arbetsdag

Fackens krav på generellt kortare arbetstid medför hundratals miljarder kronor mindre till...