lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Riksbanken: Kontanternas ställning i samhället bör stärkas 

Kontanternas ställning i lagstiftningen behöver stärkas, lagstiftningen förberedas för en e-krona, företag och privatpersoner rätt betalkonto behöver säkerställas.  Den ekonomiska och digitala inkluderingen ska öka. Det skriver Riksbanken i sitt remissvar till Betalningsutredningens rapport


Riksbankens uppgift är att bidra till ett stabilt och effektivt finansiellt system. Staten behöver se till att betalningsmarknaden även långsiktigt blir effektiv, säker och tillgänglig. 

”För det första måste kontanternas ställning stärkas så att konsumenterna kan använda kontanter för betalningar. För det andra behöver fler konsumenter och företag få tillgång till betalkonton. 

Alla som behöver betala måste också kunna betala”, säger riksbankschef Erik Thedéen i en kommentar. 

Riksbanken anser att lagstiftningen kring kontanter behöver skärpas omedelbart. Det behövs kontanter för att undvika att människor hamnar i digitalt och ekonomiskt utanförskap. Kontanter är också viktiga för Sveriges beredskap. 

Om elen och telekommunikationen slås ut är kontanter till en början det enda fungerande betalningsmedlet. 

Handeln bör därför vara skyldig att ta emot kontanter som betalning för väsentliga varor, såsom apoteksvaror, drivmedel och livsmedel. Undantag ska kunna göras för exempelvis mindre aktörer. Dessutom bör banker åläggas att acceptera kontantinsättningar från konsumenter.

Ett sätt att öka den ekonomiska integrationen är att fler konsumenter och företag får tillgång till betalkonton. Dessutom menar Riksbanken att bankerna måste erbjuda betaltjänster som fungerar för konsumenter som har svårt att använda digitala tjänster, till exempel betalningar över disk och postuppdrag. 

En statlig digital centralbankspengar, en så kallad e-krona, kan bli ett viktigt komplement till kontanter på betalningsmarknaden. 
Riksbanken anser att lagstiftningsarbetet för en eventuell e-krona måste påbörjas nu. 

I juni 2023 presenterade EU-kommissionen ett lagförslag om en digital euro. Europeiska centralbanken har nu beslutat att gå vidare med sina förberedelser, vilket påskyndar behovet av svensk lagstiftning för en eventuell utgivning av e-kronor.

Det handlar om att ledtiden inte blir för lång om riksdagen beslutar att Riksbanken ska få ge ut en e-krona.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...