lördag , 18 maj 2024
RÅDGIVNING

Vilka regler är det att starta ett bolag på Cypern?

Förstå de juridiska kraven för att starta ett företag på Cypern

Att starta ett företag på Cypern kräver en tydlig förståelse av de juridiska kraven för företagsbildning. Det finns fem företagsstrukturer tillgängliga för utländska investerare som gör affärer på Cypern, inklusive ett privat aktiebolag med aktier, ett aktiebolag, en filial till ett utländskt företag, ett partnerskap och en enskild firma [1]. Den vanligaste typen av företag registrerade på Cypern är ett privat aktiebolag.

För att starta ett företag på Cypern finns det minimikrav som måste uppfyllas. Dessa inkluderar att ha minst en styrelseledamot, en aktieägare, ett registrerat kontor på Cypern och en företagssekreterare [2]. Företag på Cypern regleras av den cypriotiska bolagslagen, Cap.113, och måste tillhandahålla information om aktieägare och firmatecknare [3]. Dessutom kan särskilda licenser och tillstånd från regeringen krävas, och det är viktigt att ta hänsyn till kostnaderna för att starta ett företag på Cypern [1].

Processen att registrera ett företag på Cypern tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för ett privat aktiebolag.

För att registrera ett företag på Cypern krävs flera dokument. Dessa kan omfatta handlingar för registrering, fortsättning av registrering och villkor för registrering [4]. Processen att registrera ett företag på Cypern tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för ett privat aktiebolag [5]. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella skattekonsekvenser och lönekrav när man startar ett företag på Cypern [5]. Professionella tjänster är tillgängliga för att hjälpa till med företagsregistrering, inklusive tillhandahållande av en registrerad kontorsadress och administrationstjänster [2][3].

Registrera ett företag hos Registrar of Companies

För att starta ett företag på Cypern är det första steget att reservera ett företagsnamn hos Registrar of Companies. Detta kan göras online, och det är viktigt att se till att det valda namnet inte redan används av ett annat företag [5]. Bolagsregistratorn kommer sedan att reservera namnet under en period av sex månader, under vilken tid de nödvändiga dokumenten för bolagisering ska lämnas in.

Nästa steg är att lämna in de nödvändiga bolagshandlingarna, inklusive bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, till Registrar of Companies. Dessa dokument beskriver företagets struktur, syfte och regler för verksamheten. När handlingarna har lämnats in och godkänts är företaget officiellt registrerat hos Registrar of Companies [5].

Slutligen måste betalning av de erforderliga bolagsavgifterna göras till Registrar of Companies. Avgifterna varierar beroende på vilken typ av bolag som registreras och storleken på det auktoriserade aktiekapitalet. Det är viktigt att notera att om företagets skattemässiga hemvist är på Cypern kan det dra nytta av landets förmånliga skatteregler. För att göra det måste Cypern vara majoriteten av styrelsens skatterättsliga hemvist [6]. Som en EU-medlemsstat erbjuder Cypern ett behagligt klimat och flexibla skatteregler, vilket gör det till en attraktiv plats för att starta företag [7].

Skatte- och redovisningskrav för företag på Cypern

När du startar ett företag på Cypern är det viktigt att ta hänsyn till skattekraven. En av de största fördelarna med att starta ett företag på Cypern är den låga bolagsskattesatsen på 10 % för företag med hemvist på Cypern [8]. För att dra full nytta av de förmånliga skattereglerna bör majoriteten av styrelsens skatterättsliga hemvist vara på Cypern [6]. I genomsnitt tar det cirka tio arbetsdagar att starta ett privat aktiebolag på Cypern, vilket är det vanligaste alternativet för företagstyp i landet [5]. För att undvika dubbelbeskattning har Cypern tecknat avtal med andra länder, inklusive Sverige, om inkomstskatter [9].

På Cypern finns det redovisnings- och revisionskrav som företag måste följa. Storleken på företaget avgör vilka redovisningsregler som gäller, men årsredovisningen ska innehålla vissa uppgifter [10]. Det är viktigt att ha korrekta bokförings-, redovisnings- och revisionstjänster, som alla tillhandahålls enligt cypriotiska standarder [2]. Företag kan också dra nytta av ett fiktivt ränteavdrag, som är avdragsgillt som räntekostnader men inte utlöser bokföringsposter [7].

Momsregistrering och efterlevnad är också en viktig faktor för företag på Cypern. Företag måste registrera sig för moms om deras årsomsättning överstiger ett visst tröskelvärde [1]. Det är viktigt att följa momsreglerna för att undvika straff och böter. Dessutom är vissa inkomstkällor, såsom utdelningsinkomster, undantagna från bolagsskatt [11]. Cyperns skattemässiga hemvistföretag och Cyperns fasta driftställen i icke-Cypernbaserade företag har också rätt till ett fiktivt ränteavdrag [11]. Sammantaget är förståelse för skatte- och redovisningskraven för företag på Cypern avgörande för ett framgångsrikt affärsföretag.

Löpande efterlevnadskrav för företag på Cypern

Att starta ett företag på Cypern är en relativt enkel process, där ett privat aktiebolag är den vanligaste typen av företag i landet [5]. Cyperns företag är lämpliga för en mängd olika affärsändamål, inklusive e-handel, internationella affärer och ägande av immateriella rättigheter [3]. Men när ett företag väl har etablerats måste fortlöpande efterlevnadskrav uppfyllas för att säkerställa att företaget förblir i god status.

Ett av de löpande efterlevnadskraven för företag på Cypern är att hålla årliga bolagsstämmor och rapportering. Dessa möten ska hållas inom 18 månader efter bolagets bildande och minst en gång varje kalenderår därefter. Dessutom är företag skyldiga att lämna in årliga deklarationer till registrar of Companies, som inkluderar uppgifter som företagets styrelseledamöter, aktieägare och registrerade kontorsadress [12]. Underlåtenhet att följa dessa krav kan resultera i straff och böter.

Företag på Cypern måste också följa bestämmelser om förändringar av deras företagsstruktur och aktieägare. Eventuella ändringar av bolagets styrelseledamöter eller sätesadress ska till exempel rapporteras till bolagsregistret inom 14 dagar. Dessutom ska förändringar av bolagets aktiekapital eller aktieägare registreras och rapporteras till bolagsregistret [3]. Det är viktigt att notera att bristande efterlevnad av dessa regler kan leda till att företaget stryks ur registret, vilket kan få allvarliga konsekvenser för företagets möjlighet att verka lagligt på Cypern [1]. Sammantaget är det viktigt för företag på Cypern att hålla sig uppdaterade med löpande efterlevnadskrav för att säkerställa deras fortsatta framgång.

 1. Hur och vilket företag att starta på Cypern för utlänningar.https://www.offshorecompanycorp.com/fi/sv/insight/jurisdiction-update/how-and-what-business-to-start-in-cyprus-for-foreignersÅtkomst 2023-05-01
 2. Starta bolag Cypern – Vi kan Cypernbolag.https://www.startabolagcypern.se/Åtkomst 2023-05-01
 3. Cypernbolag, Holdingbolag och Tradingbolag på Cypern.https://lpoffshore.com/sv/services-view/cyprus/Åtkomst 2023-05-01
 4. Cypern – offshore-zon eller inte 2023: företagsregistrering.https://poradnuk.com.ua/sv/cypern-offshore-zon-eller-inte-f%C3%B6retagsregistrering.htmÅtkomst 2023-05-01
 5. Att göra affärer på Cypern – Kreston Global.https://www.kreston.com/sv/doing-business-in/cyprus/Åtkomst 2023-05-01
 6. Starta bolag Cypern.https://www.startabolagcypern.se/bolag-cypernÅtkomst 2023-05-01
 7. Skäl att överväga att flytta ett företag till Cypern – Dixcart.https://www.dixcart.com/sv/reasons-to-consider-relocating-a-business-to-cyprus/Åtkomst 2023-05-01
 8. Starta bolag på Cypern – CypernForetag.se.http://www.cypernforetag.se/Åtkomst 2023-05-01
 9. Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ….https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/29301.html?date=2022-01-01Åtkomst 2023-05-01
 10. Redovisning för mikroföretag och små och medelstora företag.https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/accounting/small-micro-businesses/index_sv.htmÅtkomst 2023-05-01
 11. Cyperns holdingbolag och fördelarna som erbjuds … – Dixcart.https://www.dixcart.com/sv/cyprus-holding-companies-and-the-advantages-offered-through-notional-interest-deduction-nid/Åtkomst 2023-05-01
 12. Vanliga frågor|Starta europabolag (SE) – Your Europe.https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/setting-up-european-company/faq/index_sv.htmÅtkomst 2023-05-01

Relaterade Inlägg

Vill du ha stöd för resa till annan stad, när du jobbar med utveckling av städer

Stödet är för resa, uppehälle och andra kostnader Har er kommun en...

Förbered ditt företag för händelser – Hackers, pandemier, krig och mycket annat

Det finns anledning för små och stora företag, att fundera på vad...

Så slår konkursvågen över Skandinavien

Det var en stor ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under...

Bästa skydden för ditt företag mot hackerattacker

Förstå riskerna med hackerattacker I dagens digitala tidsålder blir företag alltmer sårbara...