lördag , 18 maj 2024
FÖRETAGARE

Vilka regler är det att starta ett bolag i Schweiz?

Förstå de juridiska kraven för att starta ett företag i Schweiz

Innan du startar ett företag i Schweiz är det viktigt att förstå de juridiska kraven kring processen. Det finns olika juridiska former av företag i Schweiz, inklusive enskild firma, partnerskap och bolag [1]. Varje typ av företag har olika juridiska och skattemässiga krav, så det är viktigt att välja rätt juridisk struktur för ditt företags behov. Dessutom finns det minimikapitalkrav som måste uppfyllas när man startar ett företag i Schweiz [2]. Det är viktigt att undersöka och förstå dessa krav innan processen att starta ett företag i Schweiz [2].

När den juridiska strukturen och kapitalkraven har fastställts är nästa steg att registrera företaget i det schweiziska handelsregistret. Enligt schweizisk lag måste ett företag registreras i handelsregistret om dess årsinkomst överstiger 100 000 CHF [3]. Denna process innebär att olika handlingar, såsom bolagets bolagsordning, skickas till handelsregistret. Det är viktigt att notera att registreringsprocessen kan ta flera veckor eller till och med månader [2]. Därför är det viktigt att planera därefter och ge tillräckligt med tid för att registreringsprocessen ska slutföras.

Sammanfattningsvis, att starta ett företag i Schweiz kräver en grundlig förståelse för de juridiska kraven och reglerna. Det är viktigt att välja rätt juridisk struktur för dina affärsbehov, uppfylla minimikapitalkraven och slutföra registreringsprocessen med det schweiziska handelsregistret [4]. Schweiz är en attraktiv jurisdiktion för att starta och driva ett företag, som erbjuder fördelar som skatteförmåner och familjeskydd [5]. Genom att följa rätt juridiska procedurer och riktlinjer kan företagare framgångsrikt starta och driva ett företag i Schweiz.

Skatte- och bokföringsbestämmelser

När du startar ett företag i Schweiz är det viktigt att förstå skatte- och redovisningsreglerna. Företagsbeskattning i Schweiz debiteras med 8,5 % av vinsten efter skatt, och utländska företag måste betala bolagsskatt på inkomster som genereras i Schweiz [6]. Dessutom måste kraven på mervärdesskatt (moms) uppfyllas, med en standardsats på 7,7 % som tillämpas på de flesta varor och tjänster [7]. Det är viktigt att se till att alla momsregistreringsprocesser är slutförda innan schweizisk moms läggs till på fakturor [8]. Att förstå dessa regler kan hjälpa till att säkerställa att företag följer schweiziska skatte- och redovisningslagar.

Krav på mervärdesskatt (moms) är en viktig aspekt av att starta ett företag i Schweiz. Företag måste registrera sig för moms om deras årliga omsättning överstiger 100 000 CHF [9]. Momssatsen i Schweiz är 7,7 %, med reducerade skattesatser för vissa varor och tjänster. Det är viktigt att förstå hur man hanterar moms i Schweiz, inklusive hur man avgör vilka kunder som är föremål för schweizisk moms [7]. Korrekt hantering av moms kan hjälpa till att säkerställa att företag följer schweizisk skattelagstiftning.

Redovisnings- och rapporteringsskyldighet är också viktiga överväganden när man startar ett företag i Schweiz. Företag måste föra korrekta bokföring och upprätta årsbokslut [4]. Dessutom måste företag följa schweiziska redovisningsstandarder och bestämmelser, såsom Swiss Code of Obligations och Swiss Commercial Register [2]. Att förstå dessa skyldigheter kan hjälpa till att säkerställa att företag följer schweiziska redovisningslagar och förordningar.

Anställningsföreskrifter

Att starta ett företag i Schweiz kräver efterlevnad av olika anställningsbestämmelser. Anställningskontrakt och avtal måste finnas på plats, som beskriver anställningsvillkoren för både schweiziska och utländska anställda. Det är vanligt att företag begränsar eller gör bestämmelser om övertid i anställningsavtalet och varje anställd har rätt till 15 minuters rast var femte timme [10]. Dessutom måste företag följa sociala avgifter, som är obligatoriska för alla anställda i Schweiz. Arbetsgivare är skyldiga att registrera sig hos socialförsäkringsmyndigheterna och hålla inne avgifter från anställdas löner [2].

För utländska anställda krävs arbetstillstånd för att arbeta i Schweiz. EU/EFTA-medborgare och icke-EU/EFTA-medborgare kan bilda ett schweiziskt företag och vara anställda av det, vilket gör det lättare att flytta till Schweiz [11]. Utländska medborgare måste dock skaffa ett arbetstillstånd innan de kan arbeta i Schweiz. Schweiziska medborgare behöver inget arbetstillstånd för att arbeta i Sverige utan måste ansöka om uppehållstillstånd om de vill stanna längre än tre månader [12]. När man expanderar till Schweiz kan företag överväga att starta ett dotterbolag, men att flytta utländsk personal till området kräver ett arbetstillstånd [1]. Alla utländska medborgare kan bilda ett företag och potentiellt skapa jobb för schweiziska medborgare, men ägaren till företaget är föremål för schweiziska anställningsbestämmelser och måste skaffa ett arbetstillstånd om de vill arbeta i Schweiz [11].

Att starta ett företag i Schweiz kräver efterlevnad av olika juridiska krav, och entreprenörer måste överväga företagets struktur, finansieringsalternativ och minsta nödvändiga investeringar [2]. Beroende på ursprungsland gäller olika regler för att få uppehållstillstånd för utländska anställda [13]. Schweiz är en attraktiv jurisdiktion för att starta och driva företag, och många företagare väljer att starta företag utomlands för att dra fördel av vissa skattemässiga eller juridiska fördelar [14]. Att starta ett dotterbolag är det första steget till att göra affärer i Schweiz, och bolagisering i form av ett aktiebolag är ett populärt alternativ för många entreprenörer [1].

Tillstånd och licenser

När du startar ett företag i Schweiz är det viktigt att förstå de tillstånd och licenser som krävs för din specifika bransch. Branschspecifika tillstånd och licenser kan vara nödvändiga för företag inom områden som sjukvård, finans eller bygg, bland annat [2]. Dessutom måste företag följa miljö- och hälsobestämmelser, som kan variera beroende på branschen och företagets placering [14]. Skydd av immateriella rättigheter är också en viktig faktor för företag som vill etablera sig i Schweiz [15]. Att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och licenser erhålls kan hjälpa företag att fungera smidigt och undvika potentiella juridiska problem.

Att starta ett dotterbolag är ett vanligt sätt för företag att ta sig in på den schweiziska marknaden. Inkorporering i form av ett aktiebolag är ett populärt val, vilket ger skydd för både dotterbolaget och moderbolaget [1]. Även om startkapital inte är obligatoriskt för kommanditbolag är registrering hos handelskammaren nödvändig [3]. Att förstå de juridiska kraven för att starta ett företag i Schweiz är viktigt, inklusive företagets struktur och lönekrav [2]. Det schweiziska rättssystemet möjliggör relativt transparenta och effektiva byråkratiska processer för att starta ett företag [14].

Schweiz pålitliga och utbyggbara infrastruktur och effektiva kapitalmarknader gör det till en attraktiv plats för företag att investera i [5]. När du startar ett företag i Schweiz är det viktigt att överväga den minsta investering som behövs och finansieringsalternativ [2]. Transparens i företagsmiljön beror på att byråkratiska processer för att starta ett företag har minskat kraftigt [14]. Som ett resultat är Schweiz en idealisk plats för företag som letar efter en säker och stabil miljö för att etablera sig och växa [5].

 1. Hur man startar ett dotterbolag i Schweiz.https://www.globalization-partners.com/sv/globalpedia/switzerland-employer-of-record/subsidiary/Åtkomst 2023-05-01
 2. Att göra affärer i Schweiz – Kreston Global.https://www.kreston.com/sv/doing-business-in/switzerland/Åtkomst 2023-05-01
 3. Registrera din företag i Schweiz som ett icke bosatt – Damalion.https://www.damalion.com/2023/01/13/registrera-din-foretag-i-schweiz-som-ett-icke-bosatt/?lang=svÅtkomst 2023-05-01
 4. Hur man öppnar ett företag i Schweiz 2023 – Порадник.https://poradnuk.com.ua/sv/hur-man-g%C3%B6r-aff%C3%A4rer-i-schweiz-.htmÅtkomst 2023-05-01
 5. Bildande av schweiziska företag – Dixcart.https://www.dixcart.com/sv/formation-of-swiss-companies/Åtkomst 2023-05-01
 6. Hur beskattas aktiebolag i Schweiz?.https://www.offshorecompanycorp.com/ax/sv/faq/how-about-the-corporate-tax-in-switzerlandÅtkomst 2023-05-01
 7. Mervärdesskatt i Schweiz och Liechtenstein | Vanliga frågor.https://knowledge.hubspot.com/sv/account/switzerland-and-liechtenstein-value-added-tax-vat-frequently-asked-questionsÅtkomst 2023-05-01
 8. Momsregistrering i Schweiz – MomsFinans.https://www.momsfinans.com/momsregistrering/CHÅtkomst 2023-05-01
 9. Försäljning till länder utanför EU – Skatteverket.https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/forsaljningtilllanderutanforeu.4.18e1b10334ebe8bc80005265.htmlÅtkomst 2023-05-01
 10. Guide till anställande i Schweiz | G-P – Globalization Partners.https://www.globalization-partners.com/sv/blog/guide-to-hiring-in-switzerland/Åtkomst 2023-05-01
 11. Flytta till Schweiz och vill jobba? Fördelarna med att bilda ett ….https://www.dixcart.com/sv/moving-to-switzerland-and-want-to-work-the-benefits-of-forming-a-swiss-company/Åtkomst 2023-05-01
 12. Anställa medborgare i Schweiz – Migrationsverket.https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Medborgare-i-Schweiz.htmlÅtkomst 2023-05-01
 13. Uppehållstillstånd vid start av företag – Verksamt.se.https://www.verksamt.se/starta/for-utlandska-medborgare/uppehallstillstandÅtkomst 2023-05-01
 14. Varför Schweiz är ett bra ställe att investera | Swissgetaway.https://www.swissgetaway.com/sv/varfor-schweiz-ar-en-bra-plats-att-investera/Åtkomst 2023-05-01
 15. officiella tidning – EUR-Lex.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1999:031:FULL&from=FIÅtkomst 2023-05-01

Relaterade Inlägg

Mats träffar Dan Patron Persson, Knistad Herrgård

I det här avsnittet möter vi Dan Patron Persson som driver Knistad Herrgård i...

Nu är ni ute och cyklar! 

Trafikborgarrådet Lars Strömgren Miljöpartiet i Stockholms stad med 100% uppbackning utan Karin WanngårdSocialdemokraterna i Stockholm fortsätter att...

Snart blir det kanske slut med sås på kebaben

Enligt rapporter har Turkiet lämnat in en begäran om skydd från EU....

6 timmar arbetsdag

Fackens krav på generellt kortare arbetstid medför hundratals miljarder kronor mindre till...