lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Vilka krav ställer IKEA på sina leverantörer?

Introduktion till IKEAs leverantörskrav

För stora återförsäljare som IKEA är det avgörande att säkerställa att leverantörer uppfyller vissa krav för att upprätthålla en ansvarsfull och hållbar affärsmodell. IKEA lägger stor vikt vid ansvarsfulla inköp och har utvecklat en uppförandekod för leverantörer som heter IWAY [1]. Denna uppförandekod ställer tydliga förväntningar på leverantörer när det gäller socialt och miljömässigt ansvar och etiska affärsmetoder. Genom att hålla leverantörerna till dessa standarder strävar IKEA efter att säkerställa att dess produkter produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt [1].

IKEAs leverantörskrav täcker en rad områden, inklusive djurskydd, transporter, skogsbruk med mera [2]. Företaget har även specifika krav på användningen av kemikalier i sina produkter, samt för märkning och spårbarhet av material [3]. Utöver dessa krav har IKEA en nolltoleranspolicy för barnarbete och har vidtagit åtgärder för att åtgärda dåliga arbetsförhållanden i sin leveranskedja [4]. Faktum är att företaget har avbrutit sitt samarbete med leverantörer som inte uppfyller dess standarder, till exempel i fallet med en kinesisk leverantör som blivit ertappad för att fuska med märkningen av trä som används i deras produkter [5].

Att uppfylla IKEAs leverantörskrav kan ha betydande fördelar även för leverantörerna. Genom att följa dessa standarder kan leverantörer förbättra sina egna hållbarhetsmetoder, minska risker och förbättra sitt rykte [1]. Dessutom kan samarbete med en ansvarsfull och hållbar återförsäljare som IKEA ge leverantörer en konkurrensfördel på marknaden [6]. Sammantaget är IKEAs leverantörskrav en viktig del av företagets engagemang för ansvarsfulla inköp och hållbarhet, och leverantörer som uppfyller dessa standarder kan dra nytta av ett starkt partnerskap med en respekterad och ansvarsfull återförsäljare.

IKEAs miljö- och hållbarhetskrav för leverantörer

IKEA lägger stor vikt vid miljö- och hållbarhetskrav på sina leverantörer. Dessa krav är obligatoriska för alla leverantörer och täcker en rad områden, inklusive hållbara skogsbruksmetoder, energieffektivitet och minskning av koldioxidavtryck och minskning av avfall och användning av återvinningsbart material [1].

Som en del av deras engagemang för hållbarhet strävar IKEA efter att nå 100 % förnybara eller återvunna material till 2030 [7]. Dessutom har företaget gjort betydande framsteg för att minska sina utsläpp, med en minskning på 12 % jämfört med 2016 års baslinje [8]. IKEA har också satt som mål att ha utsläppsfria leveranser till 2025, och har samarbetat med företag som Neste för att minska sitt koldioxidavtryck [9]. Genom att sätta dessa mål och arbeta med leverantörer för att uppnå dem tar IKEA betydande steg mot att skapa en mer hållbar framtid [10].

Förutom att minska sitt koldioxidavtryck, lägger IKEA också stor vikt vid att minska avfallet och använda återvinningsbara material. Företaget har börjat tillverka plastprodukter från industri- och hushållsavfall, och har samarbetat med företag som Sysav för att återanvända och sälja produkter som för närvarande är materialåtervunna. Genom att kräva att leverantörer arbetar med förnybara och återvinningsbara material främjar IKEA en cirkulär ekonomi och vidta åtgärder för att minska avfallet och främja hållbarhet [11].

IKEAs krav på socialt ansvar för leverantörer

IKEA lägger stor vikt vid socialt och miljömässigt ansvar och kräver att dess leverantörer följer vissa standarder för att upprätthålla en rättvis och etisk leveranskedja. Ett av nyckelkraven är att leverantörer måste följa rättvisa arbetssätt och tillhandahålla säkra arbetsförhållanden för sina anställda. Detta inkluderar att tillhandahålla rättvisa löner, rimliga arbetstider och en säker och hälsosam arbetsplats [12]. IKEA kräver också att leverantörer ser till att deras underleverantörer följer samma uppförandekod, för att upprätthålla konsekvens och ansvarighet genom hela leverantörskedjan [1].

Ett annat kritiskt krav som IKEA ställer på sina leverantörer är förbudet mot barnarbete och tvångsarbete. Detta är ett grundläggande krav för att upprätthålla etiska och hållbara affärsmetoder. Leverantörer måste se till att de inte deltar i eller stödjer någon form av barnarbete eller tvångsarbete, och måste vidta åtgärder för att säkerställa att deras underleverantörer också följer dessa riktlinjer [13]. Detta är väsentligt för att säkerställa att arbetarnas rättigheter och välbefinnande skyddas genom hela försörjningskedjan och att etiska standarder upprätthålls.

Förutom rättvisa arbetsmetoder och förbudet mot barn- och tvångsarbete lägger IKEA också vikt vid mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Företaget har varit med och utvecklat och stöttat FN:s uppförandekod för att ta itu med diskriminering av HBTQ+-personer på arbetsplatser [14]. Detta visar IKEA:s engagemang för att främja mångfald och inkludering, och att säkerställa att alla individer behandlas rättvist och med respekt. Leverantörer måste följa dessa riktlinjer och vidta åtgärder för att främja mångfald och inkludering på sina egna arbetsplatser [15]. Genom att kräva att leverantörer följer dessa standarder kan IKEA upprätthålla en ansvarsfull och etisk leveranskedja och bidra till ett mer hållbart och rättvist globalt samhälle.

IKEAs kvalitets- och kostnadskrav för leverantörer

IKEA ställer höga krav på kvaliteten på produkter och material som dess leverantörer tillhandahåller. Företagets ansvarsfulla inköpsmetod, IWAY, ställer tydliga förväntningar på den arbetsmiljö och sociala förhållanden som produkterna tillverkas i [1]. IKEA förväntar sig att dess leverantörer följer dessa standarder och säkerställer att produkterna produceras etiskt och hållbart. Företaget genomför också regelbundna revisioner för att säkerställa att leverantörer uppfyller dessa standarder och vidtar nödvändiga åtgärder om de inte är det. Därför måste leverantörer uppfylla specifika kvalitetskrav för att upprätthålla sitt samarbete med IKEA.

Förutom kvalitetsstandarder kräver IKEA också konkurrenskraftiga priser och effektiv hantering av försörjningskedjan från sina leverantörer. Företaget förväntar sig att dess leverantörer ska erbjuda konkurrenskraftiga priser för sina produkter och hantera sin försörjningskedja effektivt för att säkerställa snabb leverans av produkter [1]. Detta gör att IKEA kan erbjuda överkomliga priser till sina kunder, samtidigt som produkter av hög kvalitet bibehålls. Leverantörer som kan tillhandahålla konkurrenskraftiga priser och effektiv försörjningskedja är mer benägna att upprätthålla ett långsiktigt partnerskap med IKEA.

Samarbete och kommunikation med IKEAs team och partners är också väsentliga krav för leverantörer. IKEA värdesätter sin relation med sina leverantörer och förväntar sig att de samarbetar med företagets team och partners för att utveckla nya produkter och förbättra befintliga [6]. Företaget förväntar sig också att dess leverantörer kommunicerar effektivt och transparent med IKEA och ger regelbundna uppdateringar om deras produktionsprocesser och eventuella problem som kan uppstå. Detta säkerställer att IKEA kan fatta välgrundade beslut och upprätthålla ett starkt partnerskap med sina leverantörer. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav kan leda till att leverantörens partnerskap med IKEA avslutas [4].

 

 1. Leverantörerna bidrar till ett ansvarsfullt företag – IKEA.https://www.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/community-engagement/leverantoerer-de-vi-samarbetar-med-foer-att-driva-en-baettre-verksamhet-puba00f7b70Åtkomst 2023-04-30
 2. Ikea: Leverantörer som inte följer kraven kan stängas av.https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/inkop-och-upphandling/ikea-leverantorer-som-inte-foljer-kraven-kan-stangas-av/Åtkomst 2023-04-30
 3. Ikea tystar leverantörer – Västerbottens-Kuriren.https://www.vk.se/2016-02-24/ikea-tystar-leverantorerÅtkomst 2023-04-30
 4. Ikeas leverantörer kritiseras för dåliga villkor – Arbetet.https://arbetet.se/2020/09/24/ikeas-leverantorer-kritiseras-for-daliga-villkor/Åtkomst 2023-04-30
 5. IKEA säger upp avtal med leverantör i Kina efter fusk … – Via TT.https://via.tt.se/pressmeddelande/ikea-sager-upp-avtal-med-leverantor-i-kina-efter-fusk-med-markning-av-tra?publisherId=2111134&releaseId=3289941Åtkomst 2023-04-30
 6. Vad krävs för att bli leverantör till möbeljätten? IKEA från insidan.https://www.foretagarna.se/foretagaren/2015/oktober/ikea-fran-insidan/Åtkomst 2023-04-30
 7. Agera för klimatet – IKEA.https://www.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/climate-environment/klimatatgaerder-pub85dbcef0Åtkomst 2023-04-30
 8. Ikea har minskat sitt klimatavtryck med fem procent.https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/ikea-har-minskat-sitt-klimatavtryck-med-fem-procent–pa-bara-ett-ar/Åtkomst 2023-04-30
 9. IKEA siktar mot att ha utsläppsfria leveranser år 2025 | Neste.https://www.neste.se/releases-and-news/renewable-solutions/neste-och-ikea-finland-minskar-sina-hemleveransers-koldioxidavtryck-ikea-siktar-mot-att-haÅtkomst 2023-04-30
 10. Hållbara laster. Konsumtion för en ljusare framtid – Regeringen.https://www.regeringen.se/contentassets/cee2fd1640054c21a437c783ae697ef6/hallbara-laster—konsumtion-for-en-ljusare-framtid/Åtkomst 2023-04-30
 11. Ikeas hållbarhetschef: ”Att bli cirkulära är vår viktigaste ….https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/cirkular-ekonomi/ikeas-hallbarhetschef-att-bli-cirkulara-ar-var-viktigaste-utmaning/Åtkomst 2023-04-30
 12. Barnarbete i leverantörsland till IKEA | SVT Nyheter.https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/barnarbete-i-leverantorsland-till-ikeaÅtkomst 2023-04-30
 13. Risker i upphandling av produkter och tjänster inom sjukvård ….https://docplayer.se/43171878-Risker-i-upphandling-av-produkter-och-tjanster-inom-sjukvard-och-omsorg.htmlÅtkomst 2023-04-30
 14. Vi tror på mångfald och inkludering – IKEA.https://www.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/work-with-us/jaemlikhet-mangfald-och-inkludering-pub86a2cb59Åtkomst 2023-04-30
 15. En studie på ACG Nyström AB, Borås – Chalmers ODR.https://odr.chalmers.se/bitstreams/f7178aa6-73c8-420c-85b9-56b07e119fc0/downloadÅtkomst 2023-04-30

 

 

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...