tisdag , 5 mars 2024
AFFÄRSJURIDIK

Snart får du slänga kvittot när du sparat det digitalt

Spara kvittot digitalt och släng det sedan. Så lyder en ny proposition från regeringen som föreslås träda i kraft redan i år. 

Känner du att du drunknar i kvitton? Även om du har tagit ett foto på det och lagt in det i någon digital tjänst måste kvittot ändå sparas någonstans. I takt med att världen blivit allt mer digital har den lilla papperslappen överlevt och irriterat sig. 

Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss som skulle innebära att papperskvitton bara behöver sparas tills det finns en digital kopia.

På officiellt språk heter det att ”avskaffa kravet på att bevara redovisningsuppgifter i original”, vilket i dag ska göras i drygt tre år. 

Nu föreslår regeringen en av de största regelförenklingarna de senaste decennierna. För att sänka kostnaderna, öka konkurrenskraften och öka handlingsutrymmet för svenska företag och medborgare behöver regelbördan minska”, säger energi- och näringsministern. Ebba Busch i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Den digitala utvecklingen gör det nu möjligt att förvara kvitton mm i bokföringen digitalt istället för i pappersformat.

Regeringen föreslår därför uppdateringar av kraven i bokföringslagen, vilket kan minska tillsynskostnaderna med nästan 4 miljarder årligen.”

Enligt regeringen skulle företag kunna spara närmare 4 miljarder kronor per år om de inte behövde spara sina papperskvitton.

Lagförslaget ska nu granskas av lagrådet och innan det kan överlämnas som en proposition till riksdagen för beslut. Regeringen har föreslagit att de nya reglerna kan träda i kraft redan den 1 juli i år. 

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Fler nekas arbetstillstånd på grund av skärpta krav

De skärpta inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare gör att allt färre nu får arbetstillstånd...

Redovisningskonsulten lyder under penningtvättslagen

Penningtvätt är ett globalt problem som hotar det finansiella systemet och finansierar...

Var sjätte restaurang har revisorskrav

Det finns grundläggande krav, för viss typ av företag, men ingen kontrollerar...

Skydda ägandet genom en hajbur för företag

Många av stora imperier så skyddas ägande på olika sätt över tid,...