tisdag , 5 mars 2024
INSPIRATION & INNOVATION

Nu kommer elektriska rullskridskor

Diverse olika elektriska fordon har lanserats senaste åren, men frågan är om inte elektriska rullskridskor är det mest spektakulär.

Nästa fråga för lagstiftarna är avgöra om det är ett fordon eller ej?
Vad som är fordon och olika prestanda, t.ex. elcykel, regleras i lag om vägtrafikdefinitioner.

Den här tillverkaren, så går de elektriska rullskridskorna i ca 25 km/h och en laddning ska räcka för ca 1,6 mil. De väger nästan 4 kg/st och laddas upp på ca 1 timma.

Den som först lanserar dem i Sverige, kan påräkna publicitet och många journalister m.m. som vill testa.

Elektriska rullskridskor säljs här! Läs mera.
https://www.escendblades.com

Lag om vägtrafikdefinitioner
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2001559-om-vagtrafikdefinitioner_sfs-2001-559/

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Nya yrkesskolor för att lösa kompetenskris

Denna nya skolform, yrkesskolor, skulle åtgärda bristen på en professionellt utbildad arbetskraft...

Regeringen vill utöka och höja A-kassan – men också sänka snabbare

Ett högre tak och en snabbare sänkning – det är så regeringen...

Deloitte lanserar AI-portal för medarbetare   

Deloitte har rullat ut en ny AI-portal till sina medarbetare. Portalen –...

Han är den advokat som Sveriges advokater helst skulle vilja ha som försvarare

Sveriges jurister har svarat på den årliga frågan: Vilken kollega skulle du...