lördag , 18 maj 2024
AFFÄRUTVECKLING

Etableringsjobb – när du anställer någon som är nyanländ eller varit utan jobb länge

En ny stödform finns från och med idag den 8 april, etableringsjobb. Förenklat så betalar du 7.563 kr i månaden + sociala avgifter, försäkringskassan kompletterar resten så det blir enligt kollektivavtal.

Vad är etableringsjobb?

Etableringsjobb är ett stöd som ska vara på heltid och som i normalfallet ska leda till en tillsvidareanställning efter 24 månader. Det här gäller för att ta del av etableringsjobb:

 • Kollektivavtalen styr inom vilka yrken det är möjligt att anställa med etableringsjobb.
 • Som arbetsgivare behöver du ha kollektivavtal om etableringsjobb.
 • Du och den arbetssökande som du vill anställa ska komma överens om en anställning med etableringsjobb.
 • Det är den arbetssökande som ansöker om ersättning för arbete med etableringsjobb hos Arbetsförmedlingen.

Krav på dig som arbetsgivare

Det är bara arbetsgivare med kollektivavtal om etableringsjobb som är aktuella för stödet. Det gäller arbetsuppgifter som arbetsmarknadens parter kommit överens om och avtalat om.

Din verksamhet

 • ska vara registrerad som arbetsgivare,
 • får inte ha näringsförbud,
 • får inte ha skatte- eller avgiftsskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning,
 • får inte ha betalningsanmärkning som inte är obetydlig,
 • får inte utgöra eller vara en del av ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden,
 • ska betala hela lönen elektroniskt,
 • får inte ha sagt upp personal på grund av arbetsbrist under de senaste 12 månaderna på det avtalsområde och den driftsenhet där den anställde kommer att arbeta.

Du ska omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till den statliga ersättningen eller ersättningens storlek till Arbetsförmedlingen.

Vem kan du anställa med etableringsjobb?

Etableringsjobb riktar sig till personer som varit arbetslösa en längre tid och till en viss kategori nyanlända för att lättare etablera sig på arbetsmarknaden.

Den arbetssökande ska ha fyllt 20 år, vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfylla något av nedanstående:

 • Varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program på heltid under minst 24 av de senaste 27 månaderna.
 • Deltar i etableringsprogrammet.
 • Är nyanländ och under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort.

Arbetsförmedlingen kan inte bevilja etableringsjobb om vi har fått meddelande från arbetsmarknadens parter att de är eniga om att den aktuella anställningen inte stämmer överens med kollektivavtalet om etableringsjobb.

Vad är skillnaden mellan etableringsjobb och nystartsjobb?

Det finns både likheter och skillnader mellan etableringsjobb och nystartsjobb. Båda stöden vänder sig till dig som vill anställa en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ.

En skillnad är att anställningstiden med etableringsjobb alltid är 2 år. För nystartsjobb kan det variera mellan 6 månader och 4 år beroende på vem du väljer att anställa.

Etableringsjobb är alltid på heltid, medan en anställning med nystartsjobb också kan vara på deltid.

För att anställa med etableringsjobb krävs kollektivavtal, men det är inget krav för nystartsjobb.

Målet med etableringsjobb är att det ska leda till fortsatt anställning utan stöd hos samma arbetsgivare.

Vilken lön betalar jag som arbetsgivare?

Lönen du betalar till arbetstagaren är 7563 kronor i månaden under 2024. Du betalar även arbetsgivaravgift och andra sociala avgifter baserat på utbetald lön.

Utöver detta får arbetstagaren en ersättning från Försäkringskassan. De två delarna i inkomsten ger tillsammans en avtalsenlig lägstalön som motsvarar kollektivavtalet i branschen. Ett etableringsjobb är pensions- och a-kassegrundande.

Månadslönen ska under hela beslutsperioden följa förordningen (2022:807) om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb med de omräkningar som anges.

När det är beslutat vad den nya lönen ska vara för kommande år informerar vi om det på denna sida inför varje årsskifte.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Bli en partner till WOLT

Sponsrad artikel WOLT levererar mat från restauranger till kunder och fler och...

Sökmotorn som utmanar Google

Annonsering på Bing kan vara precis den pusselbit som er digitala marknadsföring...

Bolt hjälper sina chaufförer med kontantinsatsen vid köp av ny bil 

I ett försök att stödja sina förare i övergången till elfordon erbjuder...

AI tar över modeindustrin

Aina på bilden är skapad av AI. Svårt avgöra om det är...