tisdag , 28 maj 2024
FÖRETAGARE

Du kan bli kallad till edgång i konkurser,

fast du inte har med den att göra

En del av konkursprocessen är edgångssammanträde. Inför edgångssammanträdet görs en bouppteckning över tillgångar och skulder i det konkursade bolaget.

Till edgångssammanträdet kallas styrelseledamöter för att lämna ed, på att företaget inte har mer tillgångar eller skulder än bouppteckning, så vitt man vet. Ser man fel, så ska man meddela och justera dessa. Vittnar man medvetet fel är det under straffansvar.
Innan edgångssammanträdet får normalt inte styrelseledamöter lämna Sverige utan godkännande från konkursförvaltaren.

Konkursförvaltaren kan även kalla andra än styrelsen till edgångssammanträdet för beediga hela bouppteckningen eller vissa delar, så kallat fakultativ ed, om konkursförvaltaren anser det är viktigt för konkursutredningen. Vanligt är t.ex. fd styrelseledamöter, större ägare, höga chefer eller andra personer som konkursförvaltaren bedömer har insikt och insyn. 

Du kan motsätta dig en sådan edgång, vilket då domstolen kommer pröva dina skäl respektive konkursförvaltarens, normalt går domstolen på konkursförvaltarens yrkande, så motsätta sig är ingen idé.

Kallas du till fakultativ ed, så kan du yrka att få deltaga på videolänk, vilket domstolen oftast accepterar. Tidsåtgången brukar vara 5-15 minuter.
En bra grund för få vara med på videolänk är ditt arbete, restid och kostnader som du då vill få ersatta vid en förhandling.

Det går också ställa frågan till konkursförvaltaren vad han/hon vill ha reda på från dig, ibland kan det klaras av utan du kallas till edgångssammanträde, eller det återkallas begäran om edgång.


Det är viktigt för ditt ansvar om det blir aktuellt att du är tydlig och förtydligar att du vill det ska protokollföras, 1) vad du inte känner till och 2) vad du vet. 

Vet du ingenting om aktuella tillgångar och skulder som läggs fram, så ska du tala om, du vet ingenting om detta.
Du kan också be domstolen protokollföra, att du vet ingenting och förstår inte varför du ska beediga ingenting.

Det kan vara bra få det skriftligt i ett protokoll och du misstänker t.ex. oegentligheter i bolaget.
Gissning/spekulationer är inget som lämpar sig i en rättssal.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Jörgen Warborn

Vi träffade Jörgen Warborn, Moderaterna som nyligen avslutat en mandatperiod i Bryssel...

Restaurang i Kalmar ökar omsättningen

Pizzeria Oxen, beläget i hjärtat av Kalmar, har nått nya höjder med...

Johan tar strid för lantbruket inför EU-valet

Mats intervjuar Johan från Arnoldsgården inför EU-valet om hans förväntningar på politikerna....

Mats träffar Dan Patron Persson, Knistad Herrgård

I det här avsnittet möter vi Dan Patron Persson som driver Knistad Herrgård i...