tisdag , 5 mars 2024
AFFÄRSJURIDIK

Basbelopp 2024

Basbelopp är olika fastställda belopp som bland annat används för att beräkna en mängd olika kostnader och nivåer i samhället t.ex., traktamenten,  bilförmånsvärdet, lönegaranti och maximalt avdrag för pensionskostnader.

Regeringen har fastställt att prisbasbeloppet höjs med 4 800 kr inkomståret 2024, dvs från 52 500 kr till 57 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 58 500 kr, vilket är en höjning med 5 000 kr. 

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2024 till 57 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Då inflationen i Sverige varit hög även under 2023 blev det ytterligare en rejäl höjning av prisbasbeloppen.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2024 (deklarationen 2025) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 24 238 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 290 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 700 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 28 650 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 573 000 kr (10 pbb). Motsvarar en månadslön på ca 47 750 kr.
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 573 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017 och tidigare 18 164 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018 och senare 16 617 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 229 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 28 650 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 229 200 kr (4 pbb).
 • Lönegaranti, max 4 pbb, d.v.s. 229.200 kr.
 • Förenklat tvistemål ½ basbelopp, med förenklingsregler 28.650 kr.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2024 är fastställt till 76 200 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2024 har fastställts till 58 500 kr (53 500 kr 2023), vilket är en höjning med 5 000 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Fler nekas arbetstillstånd på grund av skärpta krav

De skärpta inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare gör att allt färre nu får arbetstillstånd...

Redovisningskonsulten lyder under penningtvättslagen

Penningtvätt är ett globalt problem som hotar det finansiella systemet och finansierar...

Var sjätte restaurang har revisorskrav

Det finns grundläggande krav, för viss typ av företag, men ingen kontrollerar...

Skydda ägandet genom en hajbur för företag

Många av stora imperier så skyddas ägande på olika sätt över tid,...