lördag , 18 maj 2024
RÅDGIVNING

Viktigaste att tänka på, när du träffar en affärsängel

Förberedelser inför mötet med en affärsängel

Innan du träffar en affärsängel är det viktigt att undersöka deras bakgrund och portfölj. Detta kommer att hjälpa dig att förstå investerarens investeringsstil, preferenser och tidigare investeringar. Du kan använda denna information för att skräddarsy din pitch och identifiera eventuella områden av anpassning mellan ditt företag och investerarens intressen. Dessutom kan du använda denna information för att förbereda frågor att ställa till investeraren under mötet, vilket visar din kunskap och intresse för deras arbete [1].

En annan viktig aspekt av att förbereda sig för att träffa en affärsängel är att skapa en tydlig och koncis tonhöjd. Din pitch bör belysa ditt företags unika värdeerbjudande, inklusive dess marknadspotential, konkurrensfördel och tillväxtstrategi. Det är viktigt att fokusera på de mest övertygande aspekterna av ditt företag och att vara beredd att svara på alla frågor som investeraren kan ha. En väl förberedd pitch kan hjälpa dig att göra ett starkt första intryck och öka dina chanser att säkra finansiering [2].

Slutligen är det viktigt att identifiera investerarens investeringskriterier och preferenser innan man möter dem. Detta inkluderar att förstå deras investeringsfokus, föredragna investeringsstadium och förväntad avkastning på investeringen. Genom att förstå dessa kriterier kan du avgöra om investeraren är en bra passform för ditt företag och skräddarsy din pitch därefter. Dessutom kan du använda denna information för att förbereda frågor att ställa investeraren under mötet, vilket visar din förståelse för deras investeringsfilosofi och mål [3]. Sammantaget kan grundliga förberedelser innan mötet med en affärsängel öka dina chanser att säkra finansiering och bygga ett framgångsrikt partnerskap.

Viktiga saker att tänka på under mötet

När du träffar en affärsängel är det viktigt att fokusera på att bygga relationer och skapa förtroende. Förtroende är en avgörande faktor som påverkar alla aspekter av ett företag, från kunder och anställda till investerare och externa intressenter [4]. Därför är det viktigt att skapa ett positivt första intryck och bygga en relation med affärsängeln. Detta kan uppnås genom att vara äkta, visa entusiasm och aktivt lyssna på deras feedback och frågor. Genom att skapa förtroende och relationer är det mer sannolikt att affärsängeln investerar i ditt företag och blir en långsiktig partner.

Att tydligt kommunicera affärsplanen och värdeförslaget är en annan viktig aspekt av mötet. Affärsplanen bör vara kortfattad, lätt att förstå och visa en tydlig väg till lönsamhet [2]. Värdeerbjudandet bör tydligt formulera vad som gör verksamheten unik och hur den tillmötesgår ett specifikt behov på marknaden. Det är viktigt att vara beredd att svara på frågor och ge ytterligare information om det behövs [5]. Genom att tydligt kommunicera affärsplanen och värdeförslaget kan affärsängeln bättre förstå verksamhetens potential och fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Under mötet är det viktigt att ta upp eventuella funderingar eller frågor som affärsängeln kan ha. Detta kan uppnås genom att vara öppen om potentiella risker och utmaningar och visa en tydlig plan för att mildra dem [6]. Det är också viktigt att vara öppen för feedback och förslag från affärsängeln, eftersom de kan ha värdefulla insikter och erfarenheter att erbjuda. Genom att ta itu med problem och svara på frågor kan affärsängeln få en bättre förståelse för verksamheten och fatta ett mer välgrundat investeringsbeslut [7].

Uppföljning efter mötet

Efter att ha träffat en affärsängel är det viktigt att skicka ett tackbrev eller e-post för att visa uppskattning för deras tid och omtanke. Det är avgörande att anpassa meddelandet och skicka separata e-postmeddelanden till varje intervjuare eller person du pratat med, snarare än ett allmänt meddelande till dem alla [8]. Denna gest kan lämna ett positivt intryck och sätta tonen för framtida interaktioner.

Att tillhandahålla ytterligare information eller material som efterfrågas är också ett viktigt uppföljningssteg efter mötet med en affärsängel. Under mötet kan ängeln ha efterfrågat specifik information eller material för att bättre förstå din affärs- eller investeringsmöjlighet. Att tillhandahålla detta material i rätt tid och organiserat kan visa din professionalism och engagemang för möjligheten [2]. Det är också viktigt att överväga vilka ytterligare resurser eller stöd du kan behöva från investeraren utöver bara kapital [9].

Att följa upp nästa steg och hålla kontakten för framtida möjligheter är avgörande för att bygga en relation med en affärsängel. Det är viktigt att klargöra eventuella nästa steg eller åtgärdspunkter som diskuteras under mötet och sätta en tidslinje för uppföljande kommunikation [10]. Detta kan inkludera att schemalägga ett framtida möte eller ringa för att diskutera framsteg och uppdateringar om verksamheten. Att hålla kontakten med investeraren kan också ge möjligheter för framtida investeringar eller partnerskap [11]. Dessutom är det viktigt att samla in och införliva feedback från investeraren för att förbättra verksamheten och öka chanserna till ett framgångsrikt partnerskap [12].

 

 1. INVESTERA I.https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=104881 Åtkomst 2023-04-24
 2. 6 viktiga saker att ha koll på när du träffar investerare.https://sciencepark.se/blogg/6-tips-investerarmotet/ Åtkomst 2023-04-24
 3. The Swedish-American venture capital connection.https://odr.chalmers.se/bitstreams/e5778c6f-e2dc-40c6-9e0f-3a02b3a473d1/download Åtkomst 2023-04-24
 4. Hur bygger vi solida relationer i en digital värld?.https://www.maxm.se/newsroom/?p=60196 Åtkomst 2023-04-24
 5. Gräsrotsfinansiering – europa.eu.https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10229/attachments/1/translations/sv/renditions/pdf Åtkomst 2023-04-24
 6. 4 frågor du alltid velat ställa om hållbara investeringar.https://www.morningstar.se/se/news/224728/4-fr%C3%A5gor-du-alltid-velat-st%C3%A4lla-om-h%C3%A5llbara-investeringar.aspx Åtkomst 2023-04-24
 7. Den Omfattande Guiden Till Inkommande Marknadsföring.https://marketsplash.com/sv/inkommande-marknadsforing/ Åtkomst 2023-04-24
 8. Hur man skriver ett tackmeddelande efter en anställningsintervju.https://crast.net/sv/47438/how-to-write-a-thank-you-email-after-a-job-interview/ Åtkomst 2023-04-24
 9. Så lockar du investerare till ditt företag – PwC:s bloggar.https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/s%C3%A5-lockar-du-investerare-till-ditt-f%C3%B6retag Åtkomst 2023-04-24
 10. Andra Intervju Tack Notera Prover och Tips – cocina123.com.https://sv.cocina123.com/second-interview-thank-you-note-samples Åtkomst 2023-04-24
 11. Finansiering via affärsänglar – Verksamt.se.https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/affarsanglar Åtkomst 2023-04-24
 12. Hur mäter du din kundupplevelse (CX)? – Virtusa.https://www.virtusa.com/sv/perspectives/article/meaningful-cx-to-drive-favorable-business-impact Åtkomst 2023-04-24

 

Relaterade Inlägg

Vill du ha stöd för resa till annan stad, när du jobbar med utveckling av städer

Stödet är för resa, uppehälle och andra kostnader Har er kommun en...

Förbered ditt företag för händelser – Hackers, pandemier, krig och mycket annat

Det finns anledning för små och stora företag, att fundera på vad...

Så slår konkursvågen över Skandinavien

Det var en stor ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under...

Bästa skydden för ditt företag mot hackerattacker

Förstå riskerna med hackerattacker I dagens digitala tidsålder blir företag alltmer sårbara...