lördag , 18 maj 2024
TIPS

Vilken bank ska man ha idag?

Svaret är du ska ha flera banker, dels att du som kund är chanslös om banken får för sig något, dels att statliga garantin är begränsad om banken får problem.

Grundläggande lagstiftning fungerar så att banker måste öppna konto med grundläggande funktioner för privatpersoner och företag. Det är dock en lagstiftning som de helt struntar i, och tillsynsmyndigheter Finansinspektionen och t.ex. ARN som hänvisas i reklamationsärenden. Banker gömmer sig bakom total anonymitet, där det inte finns någon människa som är kontaktperson och de nyckfullt tolkar och dömer utan dom, många gånger bara avslutar kundförhållanden. Grundläggande lagar de gömmer sig bakom är lagstiftning om penningtvätt och terrorfinansiering – något som är väldigt ovanligt vanliga människor sysslar med. Däremot finns givetvis de som gör sånt, men de är knappast i banksystemet.


Vi har ett exempel med pensionären Lennart, som bara har inkomster från sin pension och vanliga kostnader, en villa i vanligt bostadsområde, som han köpte för 30 år sedan, fullständigt vanligt ”Svenssonliv”. När Lennart fick frågan om göra en liten investering och bli delägare hos sin vän, så svarade han självklart ja, efter mångårig vänskap. Investeringsbeloppet var 11.200 kronor. De upprättade sedvanligt underlag.  Varken Lennart eller hans lilla investering hade någon anmärkning, eller någon form av illegal verksamhet. Lennart har aldrig haft något otalt med sin bank eller något obetalt.
En kort tid efter detta blev han kontaktad av Länsförsäkringar Bank, som undrade vad det var för någon betalning, Lennart tog kopia på sitt underlag, mailade banken och svarade vad det avsåg. Banken svarade att banken avslutar alla kundengagemang, med Lennart, hans fru och vuxna dotter.  Givetvis helt oproportionellt och ska normalt innebära, att en sådan bank förlorar sitt tillstånd enligt banklagstiftningen att få bedriva bank. Fortfarande ingen människa och banken svarar, att då kan de få hot (En domare, åklagare har sitt namn, när människor fängslas långa tider). 

Berättelsen om Lennart är verklig och tyvärr inte ovanlig. Även om Länsförsäkringar Bank är värst i klassen, så sker liknade även hos andra banker.

AI skanning av banker, för att sammanställa olika problem, tvister, indragna i egna härvor och rangordna dem, kundnöjdhet/kundvård ger följande resultat, av AI-granskade banker, som erbjuder privatpersoner och företag, normala bankfunktioner.

1. Vinnare
Skandiabanken
Fungerar som en sund bank, för sunda kunder. Du kan självklart få frågor, men är det inga
konstigheter, så fungerar kommunikationen bra.
Snabb och effektiv kundtjänst.


Marginalen Bank
Komplett bank. Ställer frågor men har sund kommunikation med kunden.


Relaterade Inlägg

Sola solarium är inte friskvård

Att sola solarium utgör inte längre friskvård. Det anser Skatteverket i ett...

Äntligen en ny och komplett företagsbank

Det är Danska Lunarbank som också är etablerad i Sverige, som nu...

Allt om Ladda Bilen Bidraget

Statligt bidrag. 50% vid installation av elbilsladdning. Ladda Bilen Bidraget är ett...

Nu kommer Bensin och Diesel sjunka i pris

Lägre skatter på bensin och diesel och lägre reduktion kommer sänka priset...