torsdag , 18 juli 2024
AFFÄRSJURIDIK

Över 300 000 småföretagare är oförsäkrade – många utan att veta om det

En ny undersökning från Trygg-Hansa visar att drygt en fjärdedel av alla svenska småföretagare är oförsäkrade och av dem uppger fyra av tio att de inte behöver någon försäkring.

En vanlig missuppfattning bland småföretagare är att hemförsäkringen även täcker företaget. ”Det är en oroväckande att så många småföretagare inte skyddar sin verksamhet, särskilt i dessa oroliga tider”, säger Nicklas Larsen, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa. 

Små företag är ryggraden i Sveriges ekonomi. Nära 96 procent* av Sveriges cirka 1,2 miljoner* företag är småföretag med färre än 10 anställda.

Trygg-Hansas årliga småföretagarundersökning i samarbete med Novus, visar att hela 27 procent av svenska småföretag saknar en företagsförsäkring. Årets undersökning visar att den vanligaste anledningen till att man saknar företagsförsäkring är tron på att man inte behöver en. 

– Över 300 000 småföretagare är oförsäkrade och att fyra av tio av dem menar att de inte behöver försäkra sin verksamhet är oroväckande. Det är alldeles för många småföretagare som lever i en falsk trygghet, som i värsta fall kan kosta dem företaget, säger Nicklas Larsen, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa

Tvister kan bli förödande
Utöver att försäkra egendom och fysiska tillgångar så behöver företagare även exempelvis en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, något som inte ingår i hemförsäkringen. 

– En av de vanligaste skadorna som drabbar småföretagare är ansvarsskador, det vill säga att företagaren blir krävd på skadestånd, och där är det helt avgörande att man har en företagsförsäkring med ansvarsskydd. Att hamna i en rättslig tvist är en nog prövande, även med stöd och ersättning för utgifter.

Att hamna i en sådan situation helt utan ansvarsförsäkring kan få rent förödande konsekvenser, säger Nicklas Larsen. 

3 av 10 tror att hemförsäkringen täcker företaget 
En förklaring till att en stor andel är oförsäkrade är att många småföretagare, 32 procent av de oförsäkrade, uppger att de till största del arbetar hemifrån och tror då att de och företaget skyddas av hemförsäkringen. 

– Jag möter många småföretagare som arbetar hemifrån och tror att hemförsäkringen gäller om jobbdatorn går sönder eller om bagaget försvinner på affärsresan, men så är alltså inte fallet.

Tumregeln är att alla de saker du har köpt och gjort momsavdrag för behöver en företagsförsäkring, säger Nicklas Larsen.

Vanliga missuppfattningar om företagsförsäkring:

  1. ”Det räcker med en hemförsäkring när jag driver mitt företag hemifrån”
    En vanlig missuppfattning bland småföretagare är att hemförsäkringen täcker företaget. Men en hemförsäkring skyddar inte företagets saker, ansvar mot kunder eller mot avbrott i verksamheten. För att skydda företaget behövs en företagsförsäkring som är anpassad efter din verksamhet och behov.
  2. ”Jag sparar pengar på att strunta i försäkringen”
    Många befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge och det kan kännas kostsamt med en företagsförsäkring. Men utan en företagsförsäkring riskerar du inte bara att bli stående själv med stora kostnader vid avbrott i verksamheten, utan även exempelvis om du skulle hamna i en rättslig tvist. Utan ett fullgott försäkringsskydd riskerar du att i värsta fall förlora företaget. 
  3. ”Det är bara större företag som behöver företagsförsäkring”
    I grunden bör alla företag oavsett storlek ha ett skydd, en företagsförsäkring. Om du exempelvis driver en e-handel med ett hemmalager eller förvarar din byggfirmas verktyg hemma täcker inte din hemförsäkring kostnaderna vid ett eventuellt inbrott eller om inventarierna blir skadade..

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa under perioden 8-20 november 2023. Totalt genomfördes 547 intervjuer med småföretagare med 0-10 anställda.

Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Det innebär att slutresultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

SME-kommittén (svensktnaringsliv.se)

Uträkning: (Mikroföretag + Enmansföretag) / Företag totalt = Andel svenska företag med färre än 10 anställda.

Totalt antal svenska företag i näringslivet = ca 1 217 400

Mikroföretag i näringslivet = ca 257 000

Enmansföretag i näringslivet = ca 909 900

=> (257 000 + 909 900) / 1 217 400 = 0,958518…≈ 96 %

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Företag som tillverkar handsprit misstänks för skattefusk

Tillverkare av handdesinfektionsmedel tjänande stora pengar under pandemin, men de kan ha...

Så värderas ett företag, både rationellt och emotionellt

Att sälja ett företag är en komplex process som inte bara handlar...

Så undviker du som arbetsgivare vanliga fällor vid visstidsanställningar

De flesta företag står någon gång inför behovet att ta in personal...

Ny lag från 1 juli tvingar myndigheter informera andra myndigheter

En ny lag ålägger myndigheter att dela information. Avsikten är att minska...