lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Sverige är udda med en av världens högsta och en av världens lägsta skatter!

Sverige har extremt höga skatter och många gånger kedjebeskattning. T.ex. så är kostnadspåslaget att betala lön ca 50% (sociala avgifter/skatter, försäkringar och semesterersättning). Den som får lönen, får betala skatt normalt ca 30-50% av lönen.

När sedan lönen, ska användas är det också många gånger höga skatter, oftast moms 20%, men även ofta olika former av punktskatter (t.ex. energiskatter, bränsleskatter, Co2-skatter, alkoholskatter, tobaksskatter) och andra icke inkomstbaserade skatter/avgifter t.ex. fastighetsavgifter, trängselskatt, fordonsskatter, parkeringskostnader, lagfartskostnad, stämpelskatt, TV-skatt, förseningsavgifter….en lång lista och de flesta skatterna är inte ens nämnda.

Förutom de privatrelaterade skatterna så finns det mängder med skatter och avgifter relaterade till företag, t.ex. vinstskatt, tillsynsavgifter, registreringskostnader.

Utöver det här, så äger offentliga verksamheter och företag, väldigt stor del av Sverige och tar förstås betalt dyra pengar för det. Exempel är äga marken och tar betalt för tomträtter, och parkera på olika ställen Offentliga bolag driver ofta elproduktion, elnät, fjärrvärme, vatten och avloppsnät, sophantering och liknande, det sker till höga kostnader och genererar stora vinster på medborgarnas bekostnad.

De flesta skatter och avgifter träffar alla medborgare oavsett var man bor, men de återinvesteras mycket orättvist och det är stort fokus på Sveriges största stad, följt av de största städerna. Det har fått en effekt av brandskattning, så i princip alla orter som inte är en storstad eller nära en storstad, så står utvecklingen stilla och det är betydande nackdelar att investera i företag och fastigheter där. Svårare för företag och medborgare att få krediter osv.

Eftersom det tas in sådana våldsamma skatter så har offentliga sektorn ekonomiska medel att spendera på det man tycker är lämpligt, t.ex. betalar Sverige mycket mera till FN än stadgat och är världens 5:e största FN-betalare.  Extremt ointresserade av avgifter till EU, med en av de största betalarna per Capita. Vidare drivs en mängd myndigheter och har olika uppdrag, som ingen har efterfrågat, tvärtom företag och invånare är belastade med diverse uppdrag att rapportera, som är oavlönat. Ständigt är det en ökande administration och byråkrati, som gör att myndigheters uppgifter expanderar. De funktioner som ska skydda medborgarna, t.ex. Finansinspektionen, Datainspektionen, Polismyndigheter, Rättssystemet, sjukvården, Riksbank m.m. haltar istället och har utvecklats till funktioner som istället i huvudsak försvarar sig själv och storaktörer, de ska bevaka. Synnerligen extremt sällan den lilla människan skyddas, som i grunden en gång var huvuduppdraget.

I grunden sägs Sverige vara en demokrati, där lagar stiftas av den valda Riksdagen. Det är förvisso rätt på ett sätt, men på ett annat sätt så rundas lagstiftningen, utan medborgarna förstår det. T.ex. kan regeringen besluta om en förordning (och gör det) eller ändra en förordning, utan någon debatt eller förarbeten, utan när de vill, om vad de vill, förordningen gäller lika mycket som lagar, hur tillämpning av rättssystemet fungerar. Vidare högst stående i hierarkin är myndigheter de har ett eget laginstrument, som heter föreskrifter. Föreskrifter är detaljer och förklaringar hur lagar och förordningar ska tolkas och användas.

Det här är en verklighet, som de flesta lever i, ogillar men ändå accepterat om även normalt genom tystnad.

Skatteparadiset Sverige, det är en annan sida och verklighet som också finns och trots reglerna är helt kända, så är det ändå få som känner till dem.

Förmögenhetsskatt avskaffades 1 januari 2007 och är såldes 0%.

Arvs och gåvoskatten den avskaffades 1 januari 2005 och år också 0%.

Om ett företag gör vinst genom att sälja ett intresse eller dotterbolag, jag då är skatten 0%.

Har du tillgångar och investerar då kan du ha ett ISK-konto, där är skatten 0,882% på tillgångarna, oavsett hur stora vinster och utdelningar du gör på börsaktier. Har du investeringar i andra företag, kan samma metod användas för kapitalförsäkringar.

Jobbar du 6 månader i ett annat land och under den tiden är högst är 36 dagar i Sverige, då betalar du ingen skatt alls i Sverige.

Säljer du stora tillgångar, fastigheter och företag. Därefter flyttar ifrån Sverige innan 31/12 samma år, ja då betalar du noll kronor i Skatt i Sverige och normalt inget annat land heller.

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...