onsdag , 17 april 2024
FÖRETAGARE

Nya siffror: En av fyra rekryteringar misslyckas helt – ”En katastrof”

En ny undersökning visar att företag fortsätter att ha svårt att hitta den kompetens de behöver. Det mest eftertraktade är yrkeskompetens, särskilt gymnasiekompetens som erbjuds på gymnasiet och på Komvux, enligt Kristina Cunningham, expert på kompetensförsörjning.

Vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas totalt, enligt Företagsverkets rekryteringsundersökning. När företag inte hittar rätt kompetens leder det till sämre lönsamhet och bristande tillväxt, enligt Kristina Cunningham, expert på kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Enligt den senaste Rekryteringsundersökningen från Näringslivet är det tydligt att kompetensbristen på företagen fortfarande märks.

Sju av tio företag som rekryterar har svårt att hitta rätt kompetens, och att antalet varit konstant sedan 2015 visar att det inte är konjunkturläget som avgör möjligheterna att hitta rätt kompetens. Det konstaterar Kristina Cunningham, expert på kompetensförsörjning.

Alla branscher över hela landet rekryterar, men situationen är mer splittrad än för två år sedan när den tidigare Rekryteringsundersökningen genomfördes.

– Vissa branscher, många kopplade till byggkrisen, rekryterar betydligt färre nu än förra gången, medan andra branscher går för fullt. Där rekryterar fortfarande mellan åtta och nio företag av tio, säger hon.

Mycket av efterfrågan på kompetens är kopplat till klimatförändringar och till teknisk och digital utveckling, visar undersökningen. Till exempel är behovet stort inom elinfrastruktur, energieffektivitet och IT – allt från mjukvaruutveckling till IT-säkerhet.

”För företag är det ofta en katastrof att inte hitta rätt kompetens.”
Jämfört med för två år sedan lyckas något fler rekryteringsförsök, men var fjärde rekryteringsförsök misslyckas fortfarande totalt.

Detta trots att det borde vara lättare nu att hitta kompetens, konstaterar Kristina Cunningham.

– Att så många rekryteringar misslyckas samtidigt som Arbetsförmedlingen rapporterar över 350 000 arbetslösa är ett tydligt tecken på att matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar, säger hon.

Undersökningen visar att för nio av tio företag får det konsekvenser när de har svårt att rekrytera.

– För företag är det ofta en katastrof att inte hitta rätt kompetens. Misslyckade rekryteringar tenderar att leda till lägre lönsamhet.

Att behöva tacka nej till uppdrag och leveranser till kunder som tar längre tid påverkar både kort och lång sikt. Ofta tvingas befintlig personal, liksom ledning och ägare, att arbeta mer.

Brist på yrkeskompetens
Den vanligaste orsaken till att rekryteringar misslyckas är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet. 20 procent av företagen som inte hittar kompetens sänker sina krav och många anställer personer utan specifika utbildningskrav.

– Istället tar de in personer de tror på, med rätt inställning eller engagemang, och lägger mer tid själva på grund- och vidareutbildning, säger Kristina Cunningham.

”Vi behöver omvärdera synen på yrkesutbildning och praktisk kompetens i Sverige.”

Mest eftertraktad är yrkeskompetens, särskilt gymnasiekompetens som erbjuds på gymnasiet och på Komvux, visar undersökningen.

De senaste månaderna har nästan vartannat företag försökt rekrytera medarbetare med den utbildningsnivån.

En tredjedel av företagen söker personer med högskoleutbildning och en tredjedel söker personer med yrkeskompetens på eftergymnasial nivå, motsvarande yrkeshögskolan.

– De som har praktiska yrkeskunskaper med några års arbetslivserfarenhet inom yrket är mycket eftertraktade i många branscher. Vi behöver omvärdera synen på yrkesutbildning och praktisk kompetens i Sverige, säger Kristina Cunningham.

Bättre matchning
Det gör att det behövs fler som läser yrkesutbildningar i gymnasieskolan och på Komvux, fler som läser högre utbildning utifrån arbetsmarknadens behov, men också att det blir lättare att gå kortare kurser för att bygga vidare på sin kompetens.

på en snabbt föränderlig arbetsmarknad, påpekar hon.

– Utifrån undersökningens resultat ser vi att det behövs bättre matchning och ökad rörlighet på arbetsmarknaden, utbildning av hög kvalitet som möter arbetsmarknadens behov, samt goda möjligheter till omställning och karriärbyte.

”Självklart behöver utbildningarna i högre grad svara mot arbetsmarknadens behov.”

Svenskt Näringsliv vill att den pålitliga yrkeshögskolan ska fortsätta att expandera. Det har gett många människor jobb som både näringslivet och offentlig sektor efterfrågar.

– När vi ser att klyftan mellan vad företagen vill anställa och vilka som finns ökar blir det ännu mer uppenbart att utbildningarna i högre grad behöver svara mot arbetsmarknadens behov.

Det är mycket som behöver göras inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken, säger Kristina Cunningham.

Hämmar innovation
För gemene man kan bristen på kompetens leda till att människor inte kan ta sig till jobbet med kollektivtrafik, eller att det saknas personal för att städa arbetsplatser, bygga elledningar eller installera laddstolpar. Det kan också hindra utvecklingen av innovationer, tror hon.

– Med tanke på de utmaningar som samhället har är det inte bra, och Sverige går miste om miljardbelopp i skatteintäkter.

Får företag tag i anställda med den kompetens de behöver för att växa skapas fler jobb och färre individer hamnar i utanförskap och arbetslöshet.

Enligt Kristina Cunningham behöver reformen av Arbetsförmedlingen fortsätta samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden är viktig.

– Vi vill att fler ska gå till jobbet, men företag behöver också kunna attrahera, rekrytera och behålla internationell kompetens – oavsett utbildningsnivå.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Från Stockholm till Ottsjö

Samtalet med Mats kastar ljus över en omvälvande resa från stadens stress...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av...

Kraftig konkursökning första kvartalet. 

Under mars ökade antalet konkurser med 41 procent. Totalt gick 804 aktiebolag...

Hotell Renen, här driver han hotell med sina föräldrar

På Hotell Renen träffar vi Carina, Robin och Mats och pratar om...