lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Det kan bli mycket dyrt att hjälpa varandra

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt på en gåva. Detta gäller oavsett gåvans värde. 

Gränsen mellan vad som är gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänstinkomst” kan dock ibland vara mycket fin. Det upplevde en Karlstadsbo som fick fem miljoner kronor av sin bror som han nu tvingas betala skatt för.

Skatteverket beslutade 2014 att beräkna mannens skattepliktiga inkomst för åren 2008–2013 med cirka fem miljoner kronor och påföra en tilläggsskatt. 

Skattemyndigheten beslutade att vissa belopp som mannen fått av sin bror genom åren utgjorde skattepliktig arbetsinkomst. Enligt mannen fick han dock pengarna i present av sin bror för att ”han ställer upp för familjen och hjälper honom i olika frågor”.

Eftersom det inte finns någon skyldighet att betala skatt på gåvor ansåg mannen inte att han skulle betala skatt på pengarna. Därför överklagade han Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten.

Inkomst från gåvor eller tjänster? Gränsen mellan en donation som anses skattefri och skattepliktig inkomst från att tillhandahålla en tjänst är inte helt klar.

Från juridisk synpunkt kännetecknas en gåva av en frivillig värdeöverföring från givaren som ett led i s.k. gåva avsikt. Avsikten med en gåva innebär att givaren gör överföringen enbart i syfte att gynna mottagaren

– utan att begära något i gengäld. Till exempel, om en ”gåva” faktiskt ges för att gåvomottagaren har utfört någon tjänst för gåvogivarens räkning och därför inte har för avsikt att ge en gåva, kan det i själva verket röra sig om tjänsteinkomst. 

Begreppet ”tjänstinkomst” är i sin tur mycket brett definierat. Denna kategori omfattar alla inkomster du får från tjänster du tillhandahåller andra.

Därför är ett anställningsavtal eller ett kontrakt för specifikt arbete inte nödvändigt, det räcker att du får ekonomisk ersättning för något du gjort åt någon annan.

Det finns scenarier där en transaktion kan innehålla både gåva och tjänsteintäkter, till exempel när en viss tjänst tillhandahålls men den erlagda ersättningen är så orimligt hög att någon del av en gåva anses existera. 

Kammarrätten gör en mer rigorös bedömning än förvaltningsrätten Förvaltningsrätten fann att mannen fört ett antal mål ”fördelaktigt” för sin bror. Han hjälpte honom bland annat att betala räkningar och sköta andra ekonomiska ärenden.

Dessutom hjälpte han sina släktingar, familj och brors ex-fru med att flytta hus, renovera hus och organisera alla typer av hushållsarbete. Alla tjänster och omtjänster som tillhandahålls inom familjen är dock inte skattepliktiga. Men enligt rätten visade mannen hjälp ”långt utöver vad som kan krävas inom normala familjeförhållanden”. 

Därför beslutade rätten att pengarna mannen fick av sin bror ska betraktas som inkomst från tillhandahållande av tjänster. 

Förvaltningsrätten fann dock inte att hela det erhållna beloppet på fem miljoner kronor kunde anses som inkomst från tillhandahållandet av tjänster, eftersom detta belopp översteg värdet av de tjänster som mannen tillhandahållit.

Därför fann domstolen att transaktionerna innefattade både intäkter från tillhandahållande av tjänster och en donation. Rätten beslutade att 360 000 kronor skulle beskattas som inkomst från tillhandahållande av tjänster, medan resten av pengarna skulle betraktas som gåva och därmed skattefria. 

Skatteverket överklagade detta beslut till kammarrätten som inte ansåg det möjligt att göra en marknadsvärdering av mannens hårda arbete.

Enligt kammarrätten gick det därför inte att fastställa vilken del av de fem miljoner kronor mannen fick som ska ingå i arbetsinkomsten. 

Rätten beslutade därför att hela beloppet skulle anses vara intäkt från tillhandahållandet av tjänster. Mannen överklagade senare domen till Högsta förvaltningsdomstolen, som dock inte biföll överklagandet, vilket innebär att hovrättens beslut står kvar.

Mannen tvingas därför betala skatt på hela beloppet. Vad betyder detta i praktiken? Gåvor är skattefria, men inkomster från tjänster är det inte. 

Därför är det viktigt att ha koll på vad som krävs för att en vara juridiskt ska anses vara en gåva. En gåva kännetecknas av frivillig överföring av värde med avsikt att ge som gåva.

Avsikten att gå med innebär att värdeöverföringen enbart sker till förmån för mottagaren. 

Om det till exempel är avsett att premiera mottagaren för dennes prestationer kan detta istället anses vara skattepliktig tjänsteinkomst.

Vi har inte tagit del av skatteberäkningar, men troligt de uppgår till i princip hela beloppet med arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

_______________________________

Vår rekommendation

Det är vara tydlig med en gåva, t.ex. ett gåvobrev som överensstämmer med beloppen. 

Givetvis får man hjälpa varandra, men där är en balansgång och är det regelbunden hjälp, så är det förstås lön och man bör deklarera detta.

I det här rättsfallet, hade förmodligen även kammarrätten dömt som Förvaltningsrätten, om det varit handlingar i ärendet och t.ex. arbete för 360.000 kr och gåva för 4.640.000.

Dock kan aldrig i den här typen av bedömningsfrågor, vara säker på hur myndigheter och domstolar ska tolka det. 

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...