torsdag , 18 juli 2024
AFFÄRSJURIDIK

De skador som uppstod när taket på ett möbelvaruhus i Boden rasade omfattas av försäkring

Efter stängningsdags på eftermiddagen den 25 mars 2018 rasade taket in på Mio möbelvaruhus i Boden. Vid raset totalförstördes butiksdelen och den egendom som fanns i byggnaden.

Ägaren av fastigheten som byggnaden var belägen på hade en kombinerad företagsförsäkring och begärde ersättning av försäkringsbolaget, eftersom det var brister i takkonstruktionen som orsakat raset.

Försäkringsbolaget menade att skadehändelsen var snölast och att sådana händelser inte täcktes av försäkringen.

Frågan i Högsta domstolen var om ägaren av fastigheten var berättigad till ersättning för takraset enligt allriskmomentet i den kombinerade företagsförsäkringen.

Detta aktualiserade frågor om hur försäkringsvillkoren ska förstås och särskilt vad som menas med att en skada ska vara oförutsedd.

– Försäkringsvillkoren var formulerade på ett komplicerat sätt, så att ett grundmoment täckte vissa naturskador, såsom snölast, och ett allriskmoment täckte andra skador, säger Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen.

Men frågan var om grundmomentets regler uteslöt ersättning enligt allriskmomentet, fortsätter han. Domstolen behövde här tolka försäkringsvillkoren mot bakgrund av bland annat ordalydelsen och systematiken i villkoren, avslutar Johansson.

Högsta domstolen kom fram till att ersättning enligt allriskmomentet var utesluten endast för skadehändelser som omfattas av grundmomentet.

Allriskmomentet kunde alltså omfatta skadehändelser med koppling både till snölast på tak och till bristande byggnadskonstruktion under förutsättning att skadan var plötslig och oförutsedd.

Att skadan skedde plötsligt var enligt Högsta domstolen klart. För att avgöra om skadan var oförutsedd måste det göras en objektiverad bedömning utifrån vad som typiskt sett är möjligt att förutse.

I detta fall ansåg domstolen, bland annat med hänsyn till att den befintliga snölasten inte kan sägas ha varit onormal för årstiden, att skadan som orsakats av bristande byggnadskonstruktion i någon rimlig mening inte varit möjlig att förutse.

Den var därför oförutsedd i försäkringsvillkorens mening. Ersättning ur allriskmomentet skulle därmed utgå för takraset.

Mål: T 4849-22 

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2024/t-4849-22.pdf

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Företag som tillverkar handsprit misstänks för skattefusk

Tillverkare av handdesinfektionsmedel tjänande stora pengar under pandemin, men de kan ha...

Så värderas ett företag, både rationellt och emotionellt

Att sälja ett företag är en komplex process som inte bara handlar...

Så undviker du som arbetsgivare vanliga fällor vid visstidsanställningar

De flesta företag står någon gång inför behovet att ta in personal...

Ny lag från 1 juli tvingar myndigheter informera andra myndigheter

En ny lag ålägger myndigheter att dela information. Avsikten är att minska...