lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Vilka stöd och bidrag finns till företag Sverige för att anställa?

Översikt över stöd och bidrag tillgängliga för företag i Sverige

Sveriges arbetsmarknad erbjuder en rad stöd och bidrag till företag som vill anställa. Dessa stödsystem och anslag är utformade för att hjälpa företag att hitta och anställa kvalificerade kandidater samtidigt som de ger ekonomiskt stöd för att kompensera kostnaderna för att anställa. Genom att tillhandahålla dessa resurser strävar Sverige efter att skapa en mer inkluderande och dynamisk arbetsmarknad som gynnar både arbetsgivare och arbetssökande [1].

Några av de stödsystem som finns tillgängliga för företag inkluderar lönebidrag, arbetsplatshjälp och startbidrag. Företag kan till exempel få lönebidrag när de anställer personer med funktionsnedsättning, vilket ger kompensation för eventuella nödvändiga anpassningar som behöver göras [2]. Dessutom kan företag få arbetsplatsstöd eller ekonomiskt stöd när de anställer arbetssökande som har varit utan arbete under en viss period [1]. Startbidrag är också tillgängliga för företag som vill anställa ny personal, vilket ger ekonomiskt stöd för att kompensera kostnaderna för att anställa [3].

Utöver dessa stödsystem finns det även bidrag tillgängliga för företag som vill investera i specifika områden som solenergi

Dessa bidrag syftar till att uppmuntra företag att investera i hållbara metoder samtidigt som de ger ekonomiskt stöd för att kompensera kostnaderna för dessa investeringar. Det är viktigt för företag att dra nytta av dessa stödsystem och bidrag eftersom de kan bidra till att minska kostnaderna för att anställa samtidigt som de ger tillgång till en bredare pool av kvalificerade kandidater [2]. Genom att utnyttja dessa resurser kan företag skapa en mer mångsidig och inkluderande arbetskraft samtidigt som de bidrar till tillväxten i svensk ekonomi [5].

Typer av support tillgängliga för företag i Sverige

Företag i Sverige har tillgång till olika typer av stöd för att hjälpa dem att anställa och behålla anställda.

Ett sådant stöd är lönebidrag som är tillgängliga för företag som anställer personer med funktionsnedsättning [2].

Det finns tre typer av lönebidrag: lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag för anställning och lönebidrag för anställningstrygghet [6].

Lönebidrag är också tillgängligt för individer som behöver långsiktigt stöd för att få och behålla anställning [7]. Detta stöd kan vara särskilt användbart för små och medelstora företag som kanske inte har resurser att tillhandahålla omfattande boenden för anställda med funktionsnedsättning [8].

Förutom lönebidrag kan företag i Sverige även få rekryteringsstöd för att hjälpa dem att hitta och anställa kvalificerade kandidater.

Startbidrag kan till exempel användas för att anställa personal med ekonomiskt stöd, vilket minskar verksamhetens kostnader samtidigt som antalet anställda ökar [3].

Företag kan också få arbetsplatsstöd eller ekonomiskt stöd när de anställer arbetssökande som varit utan arbete under en längre tid [1]. Vidare finns stöd för produktion av audiovisuella verk för företag som vill producera film eller serier i Sverige [9].

Slutligen är yrkesutbildning en annan typ av stöd som finns för företag i Sverige. Professionell introduktionsanställning tillåter till exempel företag att anställa individer som får praktisk erfarenhet och utbildning eller handledning [10]. Företag kan även få stöd för arbetsmiljöutbildning genom godkända utbildningsanordnare som Kompetens Express AB [11]. Övergångsstudiestöd är en annan form av stöd som kan användas för utbildningar i Sverige som är berättigade till studiestöd [12]. Dessa olika typer av stöd kan hjälpa företag i Sverige att anställa och behålla kvalificerade medarbetare, vilket i slutändan kan bidra till tillväxt och framgång för deras verksamheter [2].

Ansökan och Behörighet till Stöd och Bidrag i Sverige

I Sverige kan företag som vill anställa ta del av olika stöd och bidrag som de har tillgång till. För att ansöka om dessa stöd och bidrag måste företag uppfylla vissa krav och följa en specifik ansökningsprocess [13]. Ansökningsprocessen innebär vanligtvis att man skickar in ett ansökningsformulär, tillhandahåller relevant dokumentation och uppfyller specifika behörighetskriterier [14].

Olika stöd och bidrag finns i Sverige för företag, beroende på deras specifika behov och förutsättningar. Exempelvis kan företag få arbetsplatsstöd eller ekonomiskt stöd om de anställer en person som är registrerad som arbetssökande och har varit utan arbete ett tag. Dessutom kan företag som anställer nyanställda få bidrag på upp till 85 procent av lönekostnad, förutsatt att arbetstagaren varit i Sverige i högst tre år och är äldre än 20 år [8]. Annat stöd kan sökas av privatpersoner eller hos en ideell förening eller en stiftelse [15]. Stöd för produktion av audiovisuella verk finns även för företag som vill producera filmer eller serier i Sverige [9].

Företag som vill ansöka om stöd och bidrag i Sverige bör överväga flera faktorer innan de lämnar in sin ansökan. Dessa inkluderar behörighetskriterierna för olika stöd och bidrag, ansökningsprocessen och kraven och de viktiga övervägandena för företag som vill ansöka om stöd och bidrag. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan företag öka sina chanser att få stöd och bidrag de behöver anställa och växa sin verksamhet i Sverige.

 1. Anställningsstöd – Arbetsförmedlingen.https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstallningsstodÅtkomst 2023-04-23
 2. Anställa med ekonomiskt stöd – Verksamt.se.https://www.verksamt.se/driva/anstalla/nar-du-ska-anstalla/anstalla-med-stodÅtkomst 2023-04-23
 3. Nystartsbidrag – För dig som söker ny personal! – Jobfind.https://jobfindsverige.se/nystartsbidrag/Åtkomst 2023-04-23
 4. Stöd och bidrag att söka på energiområdet – Energimyndigheten.https://www.energimyndigheten.se/om-oss/stod-och-bidrag-att-soka-pa-energiomradet/Åtkomst 2023-04-23
 5. Anställa? Så anställer du personal – ekonomiskt! – Visma Spcs.https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/anstallaÅtkomst 2023-04-23
 6. Ekonomiskt stöd i arbetslivet – Funktionshindersguiden.https://www.funktionshindersguiden.se/vuxna/stod-i-arbetslivet-for-vuxna-med-funktionsnedsattning/ekonomiskt-stod-i-arbetslivet/Åtkomst 2023-04-23
 7. Lönebidrag – Arbetsförmedlingen.https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/lonebidragÅtkomst 2023-04-23
 8. Allt om bidrag till företagare – Företagarna.https://www.foretagarna.se/foretagaren/2016/september/allt-om-bidrag-till-foretagare/Åtkomst 2023-04-23
 9. Företagsstöd – Tillväxtverket.https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/omvaraolikastod/foretagsstod.2679.htmlÅtkomst 2023-04-23
 10. Yrkesintroduktionsanställning – Arbetsförmedlingen.https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstallningsstod/stod-nar-en-person-varit-arbetslos-lange-eller-ar-nyanland/yrkesintroduktionsanstallningÅtkomst 2023-04-23
 11. Kompetensutveckling – Bidrag & stöd | KompetensExpress.se.https://kompetensexpress.se/kunskapsinlagg/stod-och-bidrag-till-utbildningsinsatser/Åtkomst 2023-04-23
 12. Omställningsstudiestöd – Regeringen.se.https://www.regeringen.se/regeringens-politik/trygghet-och-omstallning/ett-nytt-offentligt-studiestod–omstallningsstudiestod/Åtkomst 2023-04-23
 13. Stöd och bidrag – Informationsverige.se.https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/ekonomi-pengar-och-rakningar/stod-och-bidrag.htmlÅtkomst 2023-04-23
 14. Behörighet: vem kan få finansiering? – europa.eu.https://commission.europa.eu/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding_svÅtkomst 2023-04-23
 15. EU-bidrag och stöd du kan söka till företaget 2023.https://foretagande.se/finansiering-kapital/bidrag-du-kan-soka-till-foretaget-2019Åtkomst 2023-04-23

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...