torsdag , 18 juli 2024
AFFÄRSJURIDIK

Staten riskerar få betala 400 miljarder till skogsägare

Det är upplagt för en hård politisk strid när EU:s skärpta regler för skogsskydd ska införas. Staten kan riskera en enorm räkning på hundratals miljarder kronor för att lösa in miljontals hektar produktiv skog. 


En central del av EU:s gröna bidrag handlar om att skydda skogar med stora naturvärden – urskogar och naturskogar – från avverkning.

Hur det ska gå till är en uppgift för Miljömålsberedningen, med ledamöter från riksdagens åtta partier. Som ett första steg bad den Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att svara på hur mycket skog som måste skyddas.

Carl-Wiktor Svensson (KD), regionråd i Kalmar, är ledamot i nämnden. Efter att ha tagit del av Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens beräkningar sent i fredags fick han en sömnlös helg.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen kom i rapporten fram till att det finns 1,5 till 1,8 miljoner hektar naturskog på produktiv skogsmark som inte redan idag är strikt skyddad. <

Det motsvarar 7-8 procent av den produktiva skogsmarken. Men det är upp till tio gånger för högt, anser Carl-Wiktor Svensson, som förlitar sig på den statistik som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) skickar till FN, som kommer fram till att Sverige har 0,19 miljoner hektar naturskog. Konsekvenserna av vilken definition Sverige landar i kan samtidigt bli stora, varnar han.

— Det här är skog som tidigare gick att avverka, säger Carl-Wiktor Svensson. 

Den skog som svenska myndigheter tolkar som natur- och urskog går inte att sälja. Den blir värdelös.

Carl-Wiktor Svensson, som också är skogstekniker med egen skogsfastighet, menar att myndigheterna varit för lyhörda för EU istället för att göra en oberoende analys utifrån svenska förhållanden.

KD-politikerns uppskattning visar att staten kan tvingas kompensera skogsägare med lite över 400 miljarder kronor om definitionen av skyddsvärd skog håller i sig, det vill säga väl i klass med ett större infrastrukturprojekt, som nya stambanor.

– Fjällskogen skulle kosta 14 miljarder kronor att lösa in, så det handlar om ett antal miljarder mer, säger miljöpartiets talesperson.

Jag tycker att det är dags att hitta ett konstruktivt sätt att arbeta mot att de privata skogsägarna ska erbjuda möjlighet till ersättning om man avstår från avverkning”, säger hon vidare. Paul Nord är affärsområdeschef inom skog och lantbruk på fastighetskonsulten Svefa.

Han kommer fram till att KD-politikern Carl-Wiktor Svensson räknar något för högt, då man får ta hänsyn till att den fjällnära skogen växer glesare och dikterar ett lägre pris. 

Hans uppskattning ger en kostnad för att lösa in skogen på 300 miljarder kronor (se faktaruta). Då är en del av skogen i statlig ägo, men staten får också en värdenedskrivning och måste sluta bedriva skogsbruk i skyddsområdena, påpekar han.

Paul Nord spår att en praktisk lösning kan vara att delar av det statliga Sveaskog kan användas som ersättningsmark för stora privatägda skogsbolag, som SCA, Holmen, Stora Enso, medan små privata ägare kompenseras med expropriationsersättning från staten. 

Det spelar ingen roll vilken siffra man använder, om Sverige ska öka skyddet av skog så kostar det pengar, det är givet.

Andreas Eriksson, som är utredare på Skogsstyrelsen, har tagit fram rapporten med den nya kartläggningen av den skyddsvärda skogen.

Han konstaterar att EU:s strategi innebär att den kvarvarande ur- och naturskogen måste ges ”strikt skydd”. Det kan innebära att områdena bildar naturreservat, omfattas av biotopskydd eller klassas som Natura 2000-områden.

Paul Nord, affärsområdeschef på fastighetskonsulten Svefa, uppskattar grovt sett i snitt 240 kubikmeter skog per hektar.

Den tar hänsyn till att en del av skogen ligger nära fjällen och växer glesare. Det ger ett snittvärde på 125 000 kronor per hektar.

Dessutom tillkommer expropriationsersättning med 25 procent, enligt lag. Siffran 1,9 miljoner hektar bygger på att den identifierade natur- och urskogen kan visa sig vara större efter inventeringar.

Räknat på 1,9 miljoner hektar skog ger det en eventuell expropriationsersättning på 300 miljarder kronor. 

För att få en proportion på siffran 400 miljarder, så är den svenska Statsskulden ca 1000 miljarder.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Företag som tillverkar handsprit misstänks för skattefusk

Tillverkare av handdesinfektionsmedel tjänande stora pengar under pandemin, men de kan ha...

Så värderas ett företag, både rationellt och emotionellt

Att sälja ett företag är en komplex process som inte bara handlar...

Så undviker du som arbetsgivare vanliga fällor vid visstidsanställningar

De flesta företag står någon gång inför behovet att ta in personal...

Ny lag från 1 juli tvingar myndigheter informera andra myndigheter

En ny lag ålägger myndigheter att dela information. Avsikten är att minska...