onsdag , 17 april 2024
INSPIRATION & INNOVATION

Nytt uppdrag för att främja kvinnors företagande

Regeringen har beslutat att ge Tillväxtverket ytterligare ett uppdrag att genomföra insatser med syfte att förbättra förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap, ägande, och företagande i Sverige.

Med en ökad variation av företag och företagare inom olika branscher stärks Sveriges konkurrenskraft.

Det nya uppdraget bygger vidare på de kunskapsunderlag, slutsatser och bedömningar i Tillväxtverkets tidigare uppdrag Kvinnors företagande.

Inom ramen för uppdraget undersökte vi vad som har gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande.

– Vi är glada och stolta över att återigen få förtroendet att driva insatser för kvinnors företagande genom ytterligare ett regeringsuppdrag. Särskilt glädjande är att det nya uppdraget ger förutsättningar för långsiktiga policyåtgärder som sträcker sig över flera politikområden, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket.

Inom ramen för det nya uppdraget ska Tillväxtverket från 2024 – 2026: 

  • Genomföra insatser som främjar unga kvinnors entreprenörskap.
  • Genomföra kunskapshöjande insatser för att underlätta och förbättra förutsättningarna för små företag att delta i offentliga upphandlingar.
  • Genomföra insatser som stimulerar unga kvinnors entreprenörskap.
  • Utveckla metoder för att ta fram statistik med fokus på kvinnors ägande.
  • Genomföra kunskapshöjande insatser gällande finansieringsmöjligheter.
  • Arrangera evenemang i anslutning till internationella kvinnodagen 2025 och 2026 med syfte att uppmärksamma kvinnors entreprenörskap.

Uppdraget kommer att ske i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Skolverket och Upphandlingsmyndigheten. 

Kontakt
Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap
e-post: helena.brehnfors@tillvaxtverket.se

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Allt om Ladda Bilen Bidraget

Statligt bidrag. 50% vid installation av elbilsladdning. Ladda Bilen Bidraget är ett...

Ny nisch, bara kvinnor på verkstaden

Carglass® Sverige tar ett stort steg mot jämställdhet och inkludering genom att...

AI News – Franchise – Fokusera på en tydlig kundgrupp

När du överväger att etablera din egen medieplattform genom Franchise är det...

Nya yrkesskolor för att lösa kompetenskris

Denna nya skolform, yrkesskolor, skulle åtgärda bristen på en professionellt utbildad arbetskraft...