lördag , 18 maj 2024
TIPS

Lägre skatt för företagare som är pensionär

Lägre skatt för pensionärer som är egna företagare.

Pensionärer som driver eget företag kan vara berättigade till lägre skatter, förutsatt att de uppfyller vissa krav på ålder och företagsägande. I de flesta länder blir pensionärer berättigade till ett ökat grundavdrag från och med det år de fyller 67, vilket innebär att de betalar mindre skatt på sin pension [7]. Dessutom kan de som har fyllt 66 år eller äldre dra nytta av lägre skatter och sociala avgifter [8]. Till exempel, i vissa länder, om en pensionär fyller 66 år i början av året, behöver arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 % som arbetsgivaravgift [9]. Därför kan pensionärer som äger ett företag dra nytta av lägre skatter och sociala avgifter om de uppfyller ålderskraven.

För att kvalificera sig för lägre skatter som pensionär som driver egen verksamhet finns det även krav på företagsägande och ledning som måste uppfyllas. I vissa länder måste till exempel pensionärer som äger sitt eget företag ta ut lön eller överskott och betala skatt och arbetsgivaravgifter för att få en allmän pension [10]. I vissa länder kan pensionärer som äger ett företag dessutom dra nytta av lägre arbetsgivaravgifter och ökade jobbskatteavdrag om de uppfyller vissa ålderskrav [6] [2]. Därför måste pensionärer som äger ett företag se till att de uppfyller kraven på företagsägande och ledning för att kvalificera sig för lägre skatter.

Inkomst- och skatteavdrag är också avgörande faktorer för att avgöra om en pensionär som driver egen verksamhet berättigar till lägre skatt. Pensionärer som äger ett företag kan kunna göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 % av sin inkomst [11]. Om en pensionär dessutom äger en enskild firma behöver de bara betala ålderspensionsavgiften av de personliga avgifterna om de fyllde 67 år i slutet av året [9]. Därför bör pensionärer som äger ett företag rådfråga en skattespecialist för att säkerställa att de maximerar sina avdrag och drar fördel av alla tillgängliga skatteförmåner.

Som äldre företagare kan du tjäna pengar genom att fortsätta driva ditt företag efter 66 års ålder. Det finns skattefördelar som många företagare inte känner till. Här är några tips om pension och pensionssparande för företagare i alla åldrar:

Skattefördelar med att driva företaget vidare efter 66:

Förhöjt jobbskatteavdrag från och med januari det år du fyller 66. Det innebär lägre skatt på arbetsinkomst för aktiebolag och inkomst av aktiv näringsverksamhet.


Lägre arbetsgivaravgifter/egenavgifter från och med januari det år du fyller 67. Du betalar endast ålderspensionsavgiften istället för arbetsgivaravgiften eller egenavgiften.


Förhöjt grundavdrag från och med januari det år du fyller 67. Det innebär lägre skatt på arbetsinkomst och pension.


Speciella regler för enskilda näringsidkare:

Egenavgiften minskar från 28,97 procent till 10,21 procent när du fyller 67. Du betalar endast ålderspensionsavgiften.


Om du fyller år i januari kan du minska egenavgifterna genom att ta ut hela din allmänna pension från januari till december från och med 63 års ålder.

De här skattelättnaderna gäller förstås även anställda, som fyllt 66 år i ditt företag.

 1. Därför betalar inte pensionärer högre skatt – Ekonomistas. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from ekonomistas.se
 2. Därför ska egenföretagare ta ut lön efter 65 – Småspararguiden. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.smaspararguiden.se
 3. Framtidens skatter: En reform för tillväxt och enkelhet – Timbro. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from timbro.se/ekonomi/skatter/framtidens-skatter/
 4. Sänk skatten för företagare – Företagarna. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.foretagarna.se
 5. 5 fördelar med att driva eget som senior – Visma Spcs. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from vismaspcs.se
 6. Tio skäl för seniorer att starta eget – Eget Företag. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.egetforetag.se
 7. Så fungerar skatteavdrag – Pensionsmyndigheten. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.pensionsmyndigheten.se
 8. Företagare och pensionär? – Qred. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.qred.se/blogg/foretagare-och-pensionar
 9. Behöver pensionärer enbart betala ålderspensionsavgiften?. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.foretagarna.se
 10. Du som är egen företagare – Pensionsmyndigheten. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.pensionsmyndigheten.se
 11. Din pension som företagare – Verksamt.se. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.verksamt.se/starta/allman-pension-och-tjanstepension
 12. Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension …. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.regeringen.se
 13. F-skattesystemet – en översyn – lagen.nu. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from lagen.nu/sou/2019:31
 14. Hutlöst mycket skatt för pensionärer – Sekotidningen. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from sekotidningen.se
 15. Oroliga skattebaser – Regeringen. (n.d.) Retrieved May 25, 2023, from www.regeringen.se

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Sola solarium är inte friskvård

Att sola solarium utgör inte längre friskvård. Det anser Skatteverket i ett...

Äntligen en ny och komplett företagsbank

Det är Danska Lunarbank som också är etablerad i Sverige, som nu...

Allt om Ladda Bilen Bidraget

Statligt bidrag. 50% vid installation av elbilsladdning. Ladda Bilen Bidraget är ett...

Nu kommer Bensin och Diesel sjunka i pris

Lägre skatter på bensin och diesel och lägre reduktion kommer sänka priset...