lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Kompanjonsavtal och pistolklausul

Procentuellt är det fler företag med kompanjoner som det blir skilsmässa för, än äktenskap. Ändå finns ofta inget kompanjonsavtal, eller undermåligt kompanjonsavtal.

I den här artikeln, ska bara tala om en klausul som man kan ha i kompanjonsavtal och det är pistolklausul, när någon part vill lösa ut den andra parten.

Förklaring följer nedan. Många gånger leder kompanjonskap, till ett läge där den ena eller andra parten vill gå ur företaget, bli utlöst och motsvarande. Det är om man inte har reglerat detta i ett kompanjonsavtal, nästan alltid starten till en svår konflikt.

Hur ett kompanjonskap ska upplösas, kan ske på många sätt, men här är fokus bara på pistolklausulen.

Pistolklausul
Förenklat innebär klausulen att alla parter i avtalet, har rätten att erbjuda sig köpa ut den eller de andra parterna. 
I det läget någon lämnar erbjudandet, så innebär det samtidigt:
a) De andra parterna får rätten att köpa ut den som erbjuder sig köpa och köpa ut honom för exakt samma villkor som han erbjuder och har förtur.
b) Tackar den/de andra nej, eller inte kan, så innebär det att han köper ut de andra parterna.

Pistolklausulen innebär att avtalet alltid kan lösas upp och en garanti, på den som erbjuder sig köpa, inte gör det till allt för dåliga villkor. 

Andra saker att tänka på vid pistolklausul:
– Är man inte relativt jämbördiga parter har den svaga parten en svag ställning. Har någon part svag ställning, så kan det avtalas med hänsyn även till detta (t.ex. stark part ska erlägga betalning inom 14 dagar och svag part, betala under 12 månader.)
– Det är lämpligt redan i pistolklausulen avtala om tidsfrister, så anda parter både har möjligheter förbereda ett svar och även ordna finansiering om de vill vända på affären. Normal svarstid är 45 dagar och betalning inom 15 dagar.
– Det är också lämpligt avtal om andra villkor, t.ex. hur betalningar ska ske, hur övergång av aktier, styrelse m.m. som är relevant.
– Det kan också vara lämpligt att det tänks till så speciella situationer inte kan utnyttjas orättvist, såsom olyckor, sjukdom, dödsfall och motsvarande.
– Det är inget som hindrar att ett bud läggs som 20% första betalning, 20% om ett års osv…inga begränsningar om  man inte avtalat om det. 


Även om pistolklausul kan verka brutalt, så handlar det i grunden om hänsyn till varandra. 

Kom ihåg om du vill köpa ut din partner och ni har pistolklausul, då kanske det blir du som blir utköpt.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...