lördag , 18 maj 2024
ÖVRIGT

Hur många har eget företag inom EU och olika EU länder

Översikt över entreprenörskap i EU

Entreprenörskap är en viktig bidragsgivare till ekonomin i Europeiska unionen (EU). Enligt färsk statistik varierar andelen företagare i befolkningen i EU-länderna från 6 % i Danmark och Luxemburg till 13 % i Grekland och Italien [1]. År 2021 var andelen företagare i Sveriges befolkning 6,4 %, vilket är något under EU-genomsnittet [2]. Möjligheterna till entreprenörskap och stöd till entreprenörer varierar dock avsevärt mellan olika länder inom EU.

EU ger stöd till företagare genom olika initiativ och program. Horizon Europe, EU:s viktigaste forskningsprogram, stöder projekt inom olika områden, inklusive entreprenörskap [3]. Dessutom har EU frihandelsavtal med många länder, vilket underlättar handeln och ökar möjligheterna för entreprenörer [4]. Dessutom tillhandahåller EU information och resurser om hur man startar och driver ett företag eller startup, skatteregler, offentlig upphandling och personalfrågor [5].

EU erbjuder också förmånliga skatteregler för företagare, inklusive holdingbolag inom EU, vilket skapar betydande möjligheter [6]. Att förstå de ständigt föränderliga regeringsreformerna och felklassificeringen av företagare i Europa är avgörande för att företag ska lyckas [7]. EU:s verksamhet finansieras av medlemsländernas avgifter, där den största delen är kopplad till medlemsländernas bruttonationalprodukt (BNP) [8]. Dessutom finns det betydande skillnader i hur väl länder presterar när det gäller innovation inom unionen [9]. Slutligen kan icke EU-medborgare som vill vara företagare i Finland få uppehållstillstånd [10].

Jämförelse av entreprenörskap i olika EU-länder

Entreprenörskapsfrekvensen varierar mellan olika EU-länder, och vissa länder har en högre andel entreprenörer i sin befolkning än andra. Till exempel hade Sverige 2021 6,4 procent företagande, vilket bara är något under EU-genomsnittet [2]. Studier har dock visat att Sverige har en mindre andel företag jämfört med flera andra EU-länder, vilket kan bero på olika faktorer [11]. Andra länder med hög andel företagande inkluderar Storbritannien, Irland och Nederländerna, medan länder med lägre andelar inkluderar Grekland, Spanien och Italien [7].

Faktorer som påverkar entreprenörskap i olika EU-länder kan vara statliga regleringar, skattelagar och tillgång till finansiering. Till exempel erbjuder Finland ett uppehållstillstånd för företagare, vilket kan vara fördelaktigt för dem som vill starta företag i landet [10]. Dessutom har vissa länder gynnsammare skattelagar för företagare, vilket kan uppmuntra fler människor att starta eget företag [6]. Men olika länder har också olika regler och förordningar för att tillhandahålla tjänster och handel med varor, vilket kan påverka entreprenörers framgång [12].

Felklassificering av företagare kan också påverka andelen företagande i olika EU-länder. En rapport från Eurofound fann att bedrägliga avtal kan vara ett problem i 28 EU-medlemsstater, inklusive Norge [7]. Att förstå utmaningarna och reformerna i samband med entreprenörskap i olika EU-länder kan vara nyckeln för företag som vill expandera till nya marknader [7].

Tillväxt och framgång för EU-baserade företag

EU har varit hem för många framgångsrika företag, med flera toppföretag grundade i dess medlemsländer. Till exempel är det tyskbaserade SAP SE, ett multinationellt programvaruföretag, ett av de största mjukvaruföretagen i världen, med ett börsvärde på över 200 miljarder USD [13]. Ett annat exempel är svenskbaserade Spotify, en musikströmningstjänst, som har över 345 miljoner aktiva användare världen över [2]. EU:s inre marknad och handelsavtal med andra europeiska länder har bidragit till dessa företags tillväxt och framgång genom att ge dem tillgång till en större kundbas och underlätta gränsöverskridande handel [14].

Flera faktorer bidrar till företagens framgång i EU. En viktig faktor är stödet från EU:s politik och institutioner. EU erbjuder olika subventioner och stödprogram för att hjälpa företag att starta och växa [15]. Dessutom har EU implementerat förordningar och standarder som främjar rättvis konkurrens och skyddar konsumenterna, vilket kan hjälpa företag att bygga upp förtroende hos sina kunder och skapa ett positivt rykte [16]. Dessutom har EU:s betoning på innovation och teknik skapat en gynnsam miljö för företag inom dessa områden att frodas [17].

Effekten av EU:s politik på företagens tillväxt och framgång kan variera beroende på det specifika landet och branschen. Till exempel har Sverige en hög andel företagare i sin befolkning, vilket kan tillskrivas landets stödjande företagsmiljö och tillgång till EU:s stödprogram [2][18]. Vissa EU-policyer, såsom viseringskrav för icke-EU-medborgare, kan dock innebära utmaningar för företag som förlitar sig på internationella talanger [19]. Sammantaget har EU:s ansträngningar att skapa en gynnsam miljö för företag bidragit till tillväxt och framgång för många företag i dess medlemsländer.


 1. Grönbok – Entreprenörskap i Europa | Norstedts Juridik.
  https://lagar.nj.se/industri-forskning-och-teknikutveckling/CELEX52003DC0027
 2. Företagare – internationellt – Ekonomifakta.https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretagare/
 3. EU-finansiering för småföretag – europa.eu.https://commission.europa.eu/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding/funding-opportunities-small-businesses_sv
 4. Regler för världshandeln – Verksamt.se.https://www.verksamt.se/utveckla/regler-for-varldshandeln
 5. Driva företag i EU – EU-kommissionens representation i Sverige.https://sweden.representation.ec.europa.eu/foretag-och-finansiering/driva-foretag-i-eu_sv
 6. Exit utomlands – Sparsam Skatt.https://sparsamskatt.se/skatt-och-juridik/exit
 7. Felklassificering av oberoende entreprenörer i Europa: vad du ….https://www.globalization-partners.com/sv/blog/contractor-misclassification-in-europe-what-you-need-to-know/
 8. EU-avgiften – Ekonomifakta.https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/eu-budgeten/eu-avgiften/
 9. Meddelande om en ny europeisk innovationsagenda Fakta ….https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/meddelande-om-en-ny-europeisk-innovationsagenda_H906FPM116
 10.  
 11. Att grunda ett företag i Finland – Infofinland.fi.https://www.infofinland.fi/sv/work-and-enterprise/starting-a-business-in-finland
 12. Hur står det till med företagandet i Sverige? – Frilans Finans.https://www.frilansfinans.se/inspiration/hur-star-det-till-med-foretagandet-i-sverige/
 13. Välj marknad för import och export – verksamt.se.https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera/valj-marknad-saljkanal-och-betalningsform
 14. EU – Vad är den och vad gör den?.https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/sv/
 15. STARTA OCH EXPANDERA FÖRETAG I EU.https://op.europa.eu/webpub/grow/factsheets/setting-up-a-business-in-the-eu/sv/
 16. Göra affärer i EU | Europeiska unionen.https://european-union.europa.eu/live-work-study/doing-business-eu_sv
 17. Riktlinjer för utveckling, politik och system inom livslång ….http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/swedish/elgpn-tool-no-6-riktlinjer-for-utveckling-politik-och-system-inom-livslang-vagledning-ett-referensramverk-for-europeiska-unionen-och-eu-kommissionen-riktlinjer
 18. Är Sverige och EU en (o)gynnsam miljö för snabbväxande ….https://www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/projekt-ej-klara/ramprojekt/2021-02-09-ar-sverige-och-eu-en-ogynnsam-miljo-for-snabbvaxande-foretag.html
 19. Driva företag – Sveriges riksdags EU-information.http://eu.riksdagen.se/du-i-eu/hit-vander-du-dig/driva-foretag/
 20. Uppehållstillstånd för dig som har eget företag – Migrationsverket.https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Eget-foretag.html

 

Relaterade Inlägg

Thank God It’s Friday’s i konkurs

Det är svenska delen av franchisekedjan som nu går i konkurs. I...

Nytt stort konkursrekord – 1047 konkurser! Dessutom kris för restaurangbranschen

Januari markerar ännu en rekordmånad när det kommer till antalet konkurser. Totalt...

Internationell studie visar att sex av tio företag som drabbas  

Ransomware-attacker där man pressas att betala lösen har blivit allt vanligare och...