lördag , 18 maj 2024
TIPS

Från 2 juni kan företag söka elstöd

Det gäller företag i elområde 3 och 4.

Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Sista dagen att söka är den 25 september 2023. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022.

D.v.s. en väsentlig del av ett års förbrukning.

-Företag med uttagspunkt i elområde 4 kan få 79 öre per förbrukad kilowattimme.

-Företag med uttagspunkt i elområde 3 kan få 50 öre per förbrukad kilowattimme.

-Ett företag kan få högst 20 miljoner kronor.


Här hos Skatteverket söker ni!
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag.4.48cfd212185efbb440b298f.html


Företag som inte får elstöd är:

-Har skatteskulder eller andra skulder hos Kronofogden, som drivs in som allmänna mål

-Är i likvidation eller försatt i konkurs

-Hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller företagets hela elförbrukning 
-Inte är godkänt för F-skatt och inte heller uppfyller kraven för att kunna bli godkänt för F-skatt (kraven gäller inte för vissa stiftelser och föreningar med flera)
-Är en statlig myndighet eller ett kreditinstitut eller värdepappersbolag.

Relaterade Inlägg

Sola solarium är inte friskvård

Att sola solarium utgör inte längre friskvård. Det anser Skatteverket i ett...

Äntligen en ny och komplett företagsbank

Det är Danska Lunarbank som också är etablerad i Sverige, som nu...

Allt om Ladda Bilen Bidraget

Statligt bidrag. 50% vid installation av elbilsladdning. Ladda Bilen Bidraget är ett...

Nu kommer Bensin och Diesel sjunka i pris

Lägre skatter på bensin och diesel och lägre reduktion kommer sänka priset...