onsdag , 17 april 2024
AFFÄRSJURIDIK

Ersättningen för höga sjuklönekostnader upphävs

Regeringen missar helt småföretagarperspektivet i detta. Ett litet företag, kan slås ut av en anställd blir sjuk, medan större företag inte påverkas av helhet.

Det är i små företag jobben skapas, men förändringen innebär att många mindre företag, kanske inte vågar anställa p.g.a. risken.

Reglerna som förändras har helt byggt på att balansera risker för småföretag.
___________________


Regeringen har beslutat om en proposition att bestämmelserna om ersättning för höga sjuklönekostnader i lagen (1991:1047) om sjuklön ska upphävas. Bestämmelserna slutar gälla från den 1 juli 2024.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader infördes 2015, med motivet att skydda små och då särskilt nystartade företag för oförutsedda utgifter som en anställds sjukfrånvaro kan innebära.

Förmånen har dock visat sig vara svår att kontrollera då handläggningen till stor del är automatiserad för att minska arbetsgivarnas regelbörda.

De felaktiga utbetalningarna antas vara stora, något som konstaterats av både Riksrevisionen och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Ersättningen utgör endast en marginell del av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader, cirka 5 procent. Bedömningen är att avskaffande av ersättningen inte bör vara avgörande för ett företags existens eftersom det i de allra flesta fall rör sig om relativt små summor.

Avskaffandet innebär samtidigt minskad administration för arbetsgivarna då sjuklönekostnader inte längre behöver rapporteras i arbetsgivardeklarationerna.

Förslaget innebär att arbetsgivare kan ansöka om ersättning i arbetsgivardeklarationen fram till och med den 30 juni 2024. Ersättningen, i form av kreditering på skattekontot, sker 2025.

Detta eftersom Försäkringskassan beslutar om ersättningen efter kalenderårets utgång baserat på arbetsgivarnas uppgifter i arbetsgivardeklarationen.

Försäkringskassan lämnar sedan uppgifter till Skatteverket som behövs för kreditering på arbetsgivarnas skattekonton.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

FAR vill ha statligt godkänd redovisningskonsult för alla bolag

Kan en statlig auktorisation av redovisningskonsulter bli ett verktyg för att bekämpa...

Länder med den lägsta bolagsskattesatsen runt om i världen

investeringar från multinationella företag och utländska företag. Det är dock överraskande att...

Utflyttad betraktades bo kvar i Sverige

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt En person som behållit sin...

Fiasko för ny lag, flergångsförpackningar ratas

Få människor känner till lagen om återanvändningsbara förpackningar för hämtmat, och ännu...