torsdag , 18 juli 2024
AFFÄRSJURIDIK

Ersättningen för höga sjuklönekostnader upphävs

Regeringen missar helt småföretagarperspektivet i detta. Ett litet företag, kan slås ut av en anställd blir sjuk, medan större företag inte påverkas av helhet.

Det är i små företag jobben skapas, men förändringen innebär att många mindre företag, kanske inte vågar anställa p.g.a. risken.

Reglerna som förändras har helt byggt på att balansera risker för småföretag.
___________________


Regeringen har beslutat om en proposition att bestämmelserna om ersättning för höga sjuklönekostnader i lagen (1991:1047) om sjuklön ska upphävas. Bestämmelserna slutar gälla från den 1 juli 2024.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader infördes 2015, med motivet att skydda små och då särskilt nystartade företag för oförutsedda utgifter som en anställds sjukfrånvaro kan innebära.

Förmånen har dock visat sig vara svår att kontrollera då handläggningen till stor del är automatiserad för att minska arbetsgivarnas regelbörda.

De felaktiga utbetalningarna antas vara stora, något som konstaterats av både Riksrevisionen och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Ersättningen utgör endast en marginell del av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader, cirka 5 procent. Bedömningen är att avskaffande av ersättningen inte bör vara avgörande för ett företags existens eftersom det i de allra flesta fall rör sig om relativt små summor.

Avskaffandet innebär samtidigt minskad administration för arbetsgivarna då sjuklönekostnader inte längre behöver rapporteras i arbetsgivardeklarationerna.

Förslaget innebär att arbetsgivare kan ansöka om ersättning i arbetsgivardeklarationen fram till och med den 30 juni 2024. Ersättningen, i form av kreditering på skattekontot, sker 2025.

Detta eftersom Försäkringskassan beslutar om ersättningen efter kalenderårets utgång baserat på arbetsgivarnas uppgifter i arbetsgivardeklarationen.

Försäkringskassan lämnar sedan uppgifter till Skatteverket som behövs för kreditering på arbetsgivarnas skattekonton.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Företag som tillverkar handsprit misstänks för skattefusk

Tillverkare av handdesinfektionsmedel tjänande stora pengar under pandemin, men de kan ha...

Så värderas ett företag, både rationellt och emotionellt

Att sälja ett företag är en komplex process som inte bara handlar...

Så undviker du som arbetsgivare vanliga fällor vid visstidsanställningar

De flesta företag står någon gång inför behovet att ta in personal...

Ny lag från 1 juli tvingar myndigheter informera andra myndigheter

En ny lag ålägger myndigheter att dela information. Avsikten är att minska...