lördag , 18 maj 2024
ÖVRIGT

Avgifter felaktig parkering

Parkeringsavgifter har varje bilägare en relation till, vanligt erlagda, felparkeringsavgifter medvetna och omedvetna fel.

Nedan följer ett litet PM en rättsutredning/promemoria som pdf-fil, skrivet av tidigare justitierådet och JK, Göran Lambertz. Vi har tillstånd av honom att publicera denna.

Några av frågorna som tas upp i utredningen är:

1. Måste man erlägga kontrollavgift om man har betalat för parkeringen men inte lagt parkeringsbiljetten synlig i bilen? Gäller detsamma för parkeringsskivor och parkeringsdosor? – Biljettens/parkeringsskivans placering 

2. Hur är det om man har betalat och lagt biljetten innanför vindrutan men på ett sätt som lurat parkeringsvakten att tro att man inte har betalat eller att parkeringstiden har gått ut? – Otydlig parkeringsbiljett 

3. Måste man betala kontrollavgift om man har råkat logga in på ett felaktigt parkeringsområde i någon av parkeringsapparna? Hur är det om man har betalat i en app där det visserligen gick att betala men där man inte fick betala enligt skyltningen på platsen? – Vilseledande app 

4. Måste man betala kontrollavgift om man har gjort en mindre felaktig inmatning i appen? – Eget fel i appen 

5. Måste man betala kontrollavgift om skyltningen har varit så otydlig att man har lurats att parkera fel? – Otydlig skyltning 

6. Måste man betala kontrollavgift om man var i en nödsituation? – Nöd

7. Måste man betala kontrollavgiften om man annars har en mycket god ursäkt för att parkera på platsen? – Annan ursäkt

8. Måste man betala även om förseelsen är minimal eller om det annars är oskäligt att felparkeringsavgift tas ut? – Obetydliga förseelser, oskäligt

9. Måste man betala om man invänder att man inte alls parkerade på platsen och inte heller har fått någon parkeringsbiljett? – Bevis för parkering 

10. Måste man betala kontrollavgiften t.ex. a) om parkeringsanmärkningen har överlämnats på ett felaktigt sätt, b) om anledningen till parkeringsförbudet är borta eller c) om parkeringsvakten var obehörig? – Andra fall 

För skojs skull nämner jag också några frågor som jag inte i övrigt berör i promemorian: 

11. Får kommunerna favorisera miljöbilsägare genom att låta dem parkera billigare? (Se Högsta förvaltningsdomstolen dom HFD 2014 ref. 57. Svaret är nej.) 

12. Ska en person som haft förordnande som parkeringsvakt i en kommun anses ha kvar detta förordnande om anställningen övergår i en ny anställning hos ett kommunalt bolag som inte var att anse som ett kommunalt parkeringsbolag? (Se Högsta domstolens dom i NJA 2002 s. 565. Svaret är nej.) 

13. Får man vänta hur länge som helst med att bestrida betalningsansvar vid felaktig parkering? (Se Högsta domstolens dom i NJA 1987 s. 175, överklagande efter 1,5 år. Det var för länge.) 

14. Är den som sålt en bil till en person med falsk identitet och sedan fått tillbaka bilen ansvarig för betalning av avgift för en felparkering som bluffpersonen gjorde sig skyldig till? (Se Högsta domstolens dom i NJA 2019 s. 480. Svaret är nej.) 


Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Thank God It’s Friday’s i konkurs

Det är svenska delen av franchisekedjan som nu går i konkurs. I...

Nytt stort konkursrekord – 1047 konkurser! Dessutom kris för restaurangbranschen

Januari markerar ännu en rekordmånad när det kommer till antalet konkurser. Totalt...

Internationell studie visar att sex av tio företag som drabbas  

Ransomware-attacker där man pressas att betala lösen har blivit allt vanligare och...